Kadında Biseksüalite

Kadın biseksüalitesi ile ilgili araştırmalar 1900’lü yıllarda başlamıştır. Son yıllarda da kadın biseksüalitesi ile ilgili bilimsel araştırmalar artmıştır.

Cinsel yaşam açısından araştırmaların daha çok yapıldığı Batı toplumlarında 1960-1980 yılları arasında eşler arasında geniş bir hoşgörü izlenmekte idi. 1980’li yıllarda AİDS’in hızla yayılması soncunda Batı toplumları insanlarının artık birbirlerini cinsel yönden aldatmadan cinsel gereksinimlerini karşılamaya yönelik cinsel davranışlara girdiğini görüyoruz.

Sadece seks dergilerinde değil de pek çok haftalık kadın dergilerinde de çiftlerin, biseksüel kadın arkadaş aradıkları ilanları izleyebilmekteyiz. 1950-1960 yıllarında özellikle Birleşik Amerika’daki lesbiyen hareketlerinden sonra günümüzde kadın cinselliğindeki başlıca sapmanın kadın biseksüalitesi olduğu görülmektedir. Avrupa ülkelerinde yaptığım araştırmalardan sonra biseksüel kadının tanımlamasını ilk defa 1987 Dünya Seksoloji Kongresi’ne ben sundum.

Biseksüel Kadının Özellikleri

  1. Gerçek biseksüel bir kadın her iki cinse de cinsel ilgi duymaktadır.
  2. Her iki cins ile de aktif ve pasif cinsel eylem sürdürmekte ve çoğu kere her iki cins ile aynı anda, aynı mekanda bir beraberlik içinde cinsel eyleme girmektedir.
  3. Bu davranışı her iki cinse dönük biseksüel cinsel kimliği ile ve bu ikilemi kabullenmiş bir şekilde cinsel doyuma ulaşan kadm biseksüeldir.
  4. Bazı kadınlar ise gerçekte eşcinsel cinsel kimliğe sahiptir, fakat değişik koşullarda erkek ile de cinsel ilişkiye giren biseksüel kadınlardır.
  5. Heteroseksüel, yani karşı cinse yönelik cinsel kimliğe sahip biseksüel kadınlar da bu tür cinsel ilişkiye girseler bile cinsel kimliklerini muhafaza edebilirler.

Birçok haber, veri ve kadınlarla yapılan birebir konuşmalara bakılırsa, ülkemizde de son yıllarda biseksüel kadınlarda artma var veya bu tür davranışta bulunan kadınlar daha özgürce kendilerini ifade edebiliyorlar diye düşünebiliriz.

Kadınlarımız Biseksüel Yaşamı Tercih Ediyor

Bazı seksologlara göre kadın doğası biseksüaliteye daha yatkın görülmektedir.

Heteroseksüel, yani sadece karşı cinse ilgi duyan kadınlarda bile, çağımızın hareketli yoğun endüstriyel yaşamının getirdiği zamansızlık veya eşlerinde erken boşalma sonucu, cinsel doyuma ulaşamama sorunu, geçici doyumu hemcinslerinde aramaya yöneltmektedir.

  • Yani bu kadınlar lesbiyen bir cinsel kimliğe sahip olmasalar da bizdeki gibi “kaç göç“ün olduğu kapalı toplumlarda lesbiyen bir ilişkide cinsel doyum aramaktadırlar.
  • Dolayısıyla heteroseksüel oldukları halde biseksüel bir cinsel yaşama girmektedirler.

Özellikle maddi nedenlerle eşinden ayrılmak istemeyen ve başka bir erkekle ilişkiye girmenin getirebileceği tehlikeli sonuçlarından korkan kadınlar biseksüel bir yaşam düzeni ile cinsel doyum aradıklarını ifade etmektedirler.

Boşanmış Özgür Kadınlar Hemcinsleri ile Sevişiyor

Özellikle büyük şehirlerde özgür yaşamı seçmiş olan kadınlar veya boşanmış ve özgür bir cinsel yaşamı seçen kadınlarla konuştuğumuzda, bunların birçoğu özellikle tatil, eğlence, mavi tur gibi ortamlar içinde geçici olarak aynı mekânda veya ayrı ayn biseksüel ilişkiler yaşadıklarını ifade etmektedirler.

Bazıları erkeklerle yaşadıkları hayal kırıklıkları veya beklentilerinin fazla oluşu nedeni ile veya filmlerden esinlenerek macera olsun diye, kendilerini heteroseksüel hissettikleri halde lesbiyen ilişkilerde cinsel doyum aradıklarını anlatmaktadırlar.

Bu kesimlerin ülkemizde çok da yaygın olmadıklarını düşünüyorum. Ancak kırsal kesimde şimdiye kadar bir araştırma yapılmadığı için, ülke genelinde bir fikir ileri sürmek olanakdışı gibi. Beri yanda Türkiye’deki son yıllarda çoğalan bazı cinsellik web sayfalarında bu tür ilanlara rastlamak mümkün.

Avrupada Biseksüalite Çok Yaygın

Ancak üyesi olmak için çok uğraştığımız Avrupa Birliği ülkelerinde biseksüalite çok yaygın.

Özellikle kadın biseksüalitesinin çok yaygın olduğunu, biseksüel kadın ve çiftlerin seks kon-takt magazinlere, internete ve hatta sıradan haftalık dergilerin, kadın dergilerinin küçük ilan sayfalarına verdikleri ilanlardan saptıyoruz.

Türkiye’de de satılan Avrupa kaynaklı tanınmış kadın moda dergilerinde bu ilanlar üstü hafif kapalı bir şekilde çıkarken, internette ve cinsel eğilimlerin doyumu için ilan verilen kontakt magazinlerde, eş bulma ilanı verilen dergilerde ise hem biseksüel kadınlar çıplak fotoğraflarını, hem erkek hem kadınla sevişirken çekilmiş fotoğraflarını koymakta, cinsel olarak neler beklediklerini sıralamakta, hem de biseksüel kadın arayan çiftlerin çıplak fotoğrafları ve istekleri sıralanmakta.

Hatta eşcinseller gibi bunlar da organize olmuşlar ve bu tür dürtülerini yaşayabilecekleri Avrupa’nın her yerinde kulüpleri, dernekleri var.

  • Ayrıca bunların buluşmalarını organize etmek için ilan verdikleri dergileri var, internette yaygın olarak bulunuyorlar.
  • Avrupa’da eşcinsellerden sonra biseksüeller de cinsel tercihlerini yaşayacakları ortamları çok iyi organize etmiş görünüyorlar.
  • Yazdıkları yazılarında biseksüaliteyi, bizim gibi bir cinsel sapma olarak görmüyorlar, bir yaşam biçimi olduğunu ileri sürüyorlar.
avatar