Kadınlar Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Tümörleri Her kadının jinekolojik muayene sırasında göğüs muaye­nesi de yapılmalıdır.

40 yaşından itibaren her kadında 2 yıl­da bir, rizikosu olan bayanlarda her 6 ayda bir göğüs filmi çekilmeli ve muayenesi yapılmalıdır.

Ayrıca kadınlar kendile­ri de zaman zaman göğüslerini muayene etmelidirler, böylece tümör gibi ciddi hastalıklar erkenden tanınabilir.

Göğsün iltihapları;

Doğum sonrası emziren bayanlarda daha çok görülür. Ağrı, kızarıklık, şişkinlik ve ateş, belirtileri­dir. Hafif vakalarda antibiyotik tedavisi, ağır vakalarda emzir­meyi kesme, abse oluşmuş ise abseyi yararak tedavi edilme­si gerekir.

Göğsün iyi huylu tümörleri;

Ağrı, ele beze gelmesi, göğüs­ten akıntı gelmesi belirtileridir. Göğüs filmi çekilerek ve ult­rason ile bakılarak tam konur, İlaç tedavisi ile tümörün küçül­tülmesi amaçlanır ya da ameliyatla tümör alınır.

Göğsün kötü huylu tümörleri;

Göğsün en sık görülen has­talığı kanserdir. Her geçen gün daha geç yaşlarda görülmek­te ve daha kötü seyirli olmaktadır. Daha ziyade hiç doğum yapmamış ve emzirmemiş bayanlarda görülür, ailesel yatkinlik söz konusu olabilir,

Ağrı, göğüs veya koltuk altında efe beze gelmesi, göğüs­ten kanlı akıntı gelmesi, göğüs cildinde tek taraflı çekilme ol­ması, kızarıklık, şişlik olması, kolda tek taraflı şişlik olması gi­bi belirtiler ortaya çıkar.

Tedavi olarak tümör çıkartılır ve ilaç ve ışın tedavisi yapı­lır, Meme kanseri 'ne yakalanan bayanlar düzenli olarak kont­rol altında tutulmalıdırlar, zira meme kanseri çok çabuk kara­ciğere, akciğere, kemiğe yayılabilir.

Ailesinde göğüs kanseri olan kadınlar hiç bir şikayetleri olmasa da sık sık doktor kont­rolünden geçmelidirler.

avatar