Kadınlar ve Kronik Ağrılar

Kadınlardaki Kronik Ağrılar Nelerdir, bel ve bağ ağrıları sebepleri belirtileri ve Kadın hastalıklarının Tedavileri.Günümüzde 7 kadından birinde ve oldukça sık olarak görülen kronik kasık ve bel ağrıları iş ve güç kaybı meydana getirmesi, evlilikte problemler oluşturabilmesi nedeniyle önem taşımaktadır.

Kronik kasık ağrısı bulunan kadınlar, sürekli olarak nedeni kesin bilinemeyen, tedavisinin her zaman tam yapılamadığı ve tedaviye yanıtın yeterli olmayan hasta gurubudur.

Bel ve Bağ Ağrıları kronik

Bu tür ağrıların, kronik ağrılardan olduğunu söz edebilmek için 6 ay süreli veya 3 menstrüel siklustan (adet döngüsü) daha fazla süren ağrıları göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Ağrının özellikleri, vücuda hissedilen bölgesi, sıklığı, şiddeti, ağrı oluşumuna neden olan, azaltan veya arttıran faktörler, ağrının tipi (künt, batıcı, delici, yırtıcı, aralıklı kramp tarzında) mutlaka sorgulanmalıdır.

Ağrıların nedenleri

Jinekolojik kaynaklı olmayan nedenlerden; geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu, idrar yaparken yanma, sık idrar yapma, idrar kaçırma problemleri gibi üriner sistem hastalıklarına bağlı belirtiler, kronik ishal, ağrılı dışkılama ve dışkıda kan varlığı gibi mide-bağırsak kanalı hastalıklarına bağlı belirtiler sorgulanmalıdır.

Hastaların değerlendirilmesinde sistematik değerlendirme ve fizik ve jinekolojik muayenenin ardından, dış genital organların değerlendirilmesi ve üst genital kanalın muayenesi önemlidir. Hastanın vücudunda oluşan ağrılı alanların veya muayene sırasında genital organların hareketine bağlı ağrı ve hassasiyetin belirlenmesi gereklidir.

avatar