Kalp ve Koroner Damar !

Kalp ve Damar Sertliği Sorunları Nelerdir

Koroner damar hastalıkları , kalbin beslenmesi için oksijen ve gıdaya ihtiyaç vardır.Kalbin bu ihtiyacını aort damarından çıkan 2 damar sağlar.

 • Bunlardan biri sağ koroner damar olup, arka duvarı ve sağ kalbi besler.
 • İkincisi sol koroner damardır ve ön duvarı ve sol kalbi besler.
 • Sol koroner damar ise sol ana damar ve sol arka duvar damarı olmak üzere ikiye ayrılır ve bu damarlar sol kalbin arka duvarını besler.

Bu damarlar vücudun diğer damarlarında olduğu gibi yaşla bağlantılı olarak zamanla daralmaya başlarlar.Damarlardaki daralma erken yaşlarda olursa normal değildir.

Erken yaşlarda damarların daralmasının sebepleri;

 • Sigara,
 • yüksek tansiyon,
 • kanda yağ miktarının yüksekliği,
 • şeker hastalığı,
 • aşırı stres olabilir.
 • Ayrıca bu daralma kalıtımsal da olabilir.

Damar Tıkanması Belirtileri ;

Damarlardaki daralma %10'u bulduğunda, buna bağlı belirtiler görülür.Göğsün sol tarafında zaman zaman çeneye vuran ve sol ele kadar yayılan ağrılar, göğüs kafesinde baskı, nefes darlığı ve ritm bozukluğu, olası damar sertliği hastalığının belirtileridir.

Sol tarafta meydana gelen ağrılar ve nefes darlığı soğuk havalarda artar.

Özellikle hareket halinde başlayıp, dinlenme ile geçen ağrılardır, Kalp ağrıları çok tipiktir. Dinlenme halindeki ağrıların çoğunlukla kalple ilgisi yoktur. Hastalık, kalbi dinleyerek ya da en son aşamada anjiyografi ile teşhis edilebilir.

Damar Tıkanması Tedavisi ;

Hasta ağrılardan şikayetçiyken yapılacak tek şey, dinlenmek ve alınacak haplarla nabız düşürülerek, kalbin oksijen ve gıda ihtiyacını azaltmak gerekir. Hastaya, trinitrin içeren haplar verilerek kalp dinlendirilir. Böylelikle ağrının hemen geçmesi gerekir, ağrı geçmiyorsa hastanın şikayeti kalpten kaynaklanmıyordur.

Hastanın şikayetleri devam ediyor ve teşhis konulamıyorsa, damar tamamen kapanır ve hasta enfaktüs geçirir yani, tıkanan damarın beslediği kalp adalesi ölür.

 • Hangi damarın ne kadar ve nereden kapandığı enfaktüs derecesini belirler.
 • Büyük enfaktüsler kalp yetmezliğine, ritm bozukluğuna ve ani ölümlere sebep olur.

Damar Sertliği Acil Teşhisi Çok Önemli

Özellikle gençlerde hastalıktan şüphe ediliyorsa, hemen anjiyografîye kadar varan tüm teşhis metodları uygulanmalıdır.

Damar sertliği teşhisi konduktan sonra, hemen balon anjioplasti (damardaki darlığın olduğu yerde balon şişirilerek darlığın giderilmesi) yapılarak damar açılır veya ameliyatla bypass (damardaki darlığın başlangıç ve bitiş noktaları arasına vücudun başka bir bölgesinden alınan sağlam bir damar koyup, yan yol açılma suretiyle kan akışının buradan sağlanması) yapılır.

Ancak tedaviden sonra hastanın, kalp damarlarında tıkanıklığı kolaylaştıran;

 • Yüksek tansiyon,
 • sigara,
 • şeker hastalığı,
 • kandaki yağ miktarının artışı (kolesterol),
 • aşırı stres, gibi tüm riziko faktörlerinin ortadan kaldırması gerekir.
 • Aksi takdirde damarlardaki daralma artarak devam eder.
avatar