KAN GRUPLARI

Halen üzerinde çalışılmakla birlikte şu ana kadar bilinen 21 adet kırmızı kan hücrelerini ilgilendiren kan grubu vardır.

En çok kuHantian ABO ve Rh ( rhesus ) özelliklerine gö­re yapılan sınıflamadır.Ayrıca beyaz kan hücrelerini ilgilendiren ve pıhtılaşmaya yardım eden hücreleri ilgilendiren kan grupları da vardır ki bunlara burada değinmeyeceğiz.

Kan grupları 4'e ayrılır

Her insanın kanı, kırmızı kan hücrelerinin içerdikleri bazı maddelere göre A Grubu, B Grubu, AB Grubu ve O grubu ol­mak üzere 4 ana gruba ayrılır.

Örneğin A grubu kanı olan bir kimsenin kanında A maddesi bulunurken, B grubu kanda B maddesi, AB grubu kanda hem A hem B maddesi ve O gru­bu kanda ise ne A ne de B maddesi bulunur.

Bu A ve B maddeleri antijen yapısındadır

Yani A grubu bir kişinin kanında B maddesi bulunmadığından bu kişinin kanı B grubu bir kanla karşılaştığında antikor yani B grubuna karşı yıkıcı hücreler ortaya çıkar.

Aynı kural Rh sınıflaması için de geçerli idir, Rh pozitif kan grubunda Rh maddesi mevcuttur, buna karşılık Rh negatif kanda Rh maddesi yoktur. Kan grubu tarif edilirken hem ABO, hem de Rh'a göre sınıflandırılır. Örneğin A grubu Rh negatif gibi.

ABO kan gruplarının dağılımı şöyledir ;  A grubu % 43, O grubu: % 33, B grubu %16 ve AB grubu % 7'dir.

Rh sisteminde tüm beyaz ırktan olan insanların % 85'i pozitif, %15'i ise negatiftir.

avatar