Kan Uyuşmazlığı ve Rh Abo Uyuşmazlıkları

Kan uyuşmazlığı daha çok yeni doğan bebeklerde veya yanlış kan verilen hastalarda ortaya çıkar. Yeni doğan bebek­lerde ortaya çıkan kan uyuşmazlığı Rh ya da ABO sistemine göre olabilir. Fakat önemli sonuçlan olan, Rh uyuşmazlığıdır.

RH Uyuşmazlığı ;

Rh uyuşmazlığında anne Rh negatif ve baba Rh pozitiftir, be­beğin de Rh pozitif olması duru­munda uyuşmazlık ortaya çıkar.Gebeliklerin % 9'unda anne Rh negatif ve baba Rh pozitifdir ve bu % 9 riskli gebelik anlamına ge­lir. Ancak bu, bebekte mutlaka kan uyuşmazlığı olacak anlamım da gelmez. Anne negatif, bebek pozitif olduğu halde bu hastalık ortaya çıkmayabilir.

Hastalığın ortaya çıkması için aşağıdaki şartların biraraya gelmesi gerekir.

Anne negatif, bebek pozitif ise,

Bebeğin kanı anneye geçerse,

(Normal gebelik süresince bebekten anneye çok az mik­tarda kan geçer, ancak doğum anında bebekten anneye kan geçişi olabilir. Rh (-) kanı olan bir annenin, ilk Rh (+) çocu­ğunda kan uyuşmazlığı çok ender görülür, Ancak anne ada­yının kanı, daha önce yapılan bir yanlış kan transfüzyonu so­nucu veya sonlanmamış bir gebelik, düşük sonucunda Rh pozitif bir kan ile temasa gelmişse ilk gebelikte de kan uyuş­mazlığı görülebilir.

[dropcap type="circle"]D[/dropcap]iğer yandan her Rh (-) anne ile Rh (+) babanın her çocuğu pozitif olacak diye de bir kural yoktur. Çocuk Rh negatif kana da sahip olabilir. Zaten eğer çocuk Rh (-) ise bir sorun olmayacaktır. Böyle bir ailenin ilk çocuğu Rh ( -) ise, 2. çocuğun Rh faktörü ne olursa olsun bir uyuşmazlık ortaya çıkmayacaktır. Ancak Rh M annenin ilk çocuğu Rh (+) ise 2. çocuğun Rh (+) olması durumunda 2. çocukta uyuş­mazlık bulgularının ortaya çıkması beklenir.)

Rh (-) annenin ilk çocuğunu doğururken, bebekten aldı­ğı Rh (+) kana karşı, kendi vücudu bu kana yabancı olduğu için vücudun savunma mekanizması­nın korumaya yönelik maddeler (anti­kor) üretmesi,

[message type="success"]Rh (+) bebeğine hamile Rh (-) an­nenin, Rh (+) kana karşı ürettiği mad­delerin kana karışması,
Rh (+) kana karşı anne tarafından üretilen bu maddelerin bebeğin kanı tarafından yabancılaşıp, savaşması.[/message]

 

Belirtileri ;

  1. Hastalık hafif, orta ve ağır düzeylerde seyredebilir. Hafif düzeyde kansızlık olmaz, ancak hafif sanlık gözlenir.
  2. Orta düzeyde ise, hafif kansızlık ve belirgin sarılığın yanı sıra, karaciğer ve dalak büyümesi belirtileridir.
  3. Kan uyuşmazlığını ağır şiddette geçiren bebeğin vücudu su toplar ve kanında asit oluşur. Bu tipte bebeklerin çoğu ölü doğar.

Tedavisi ;

Hafif düzeyde kan uyuşmazlığı olan ve sarılığı bulunan bebeklerin kısa süre hastanede ışın tedavisi "fototerapi" al­ması gerekir. Daha sonra tedavi gerekmemekle birlikte has­ta 3-6 hafta arası İzlenmelidir.

[message type="error"]Orta şiddetdeki kan uyuşmazlığında ise, hastanın kanı değiştirilmelidir.[/message]

Bu hastalıkta erken doğum ve anne karnında bebek ölüm­lerine rastlanacağından erken tanı ve uygun tedavi çok önemlidir. Rh (+) erkek İle evli tüm Rh (-) hamile kadınların devamlı olarak kontrol altında tutuması gerekir. Sık sık ultrason İle takip edilmeli ve gerekli testler uygulanmalıdır. Do­ğumdan sonra, bebeğin ciddi kontrollerden geçmesi gerekir.

Yapılan son araştırmalara göre artık bu hastalıktan, gebe kalmadan önce alınacak önlemler sonucu korunmak mümkündür.2. ve daha sonraki gebeliklerde anne adayına yapılan bazı testler sonucu verilecek bir madde ile anne karnındaki bebeğin etkilenmesi önlenmektedir.

Herkesin kendi kan grubunu mutlaka bitmesi gerekir.

ABO Uyuşmazlığı ;

ABO Uyuşmazlığında gebe kadının O grubu, anne karnındaki bebeğin ise A veya B grubundan olması ge­rekir.Bu koşulların olması duru­munda, bunların sadece % 3'ünde bebeğin kırmızı kan hücrelerine kar­şı annede yıkıcı hücrelerin oluşumu söz konusudur. Bu sebepten dolayı çok sık görülmez. Canlı doğan be­beklerin sadece %1'incfe hastalık ciddi derecede ortaya çıkar.

Genellikle bebekte doğumdan sonra hafif bir sarılık ortaya çıkar ve "fototerapi" denilen ışın tedavisi ile düzelir.

[message type="success"]Aynı besinleri alan, aynı ortamlarda bulunan aynı aile bi­reyleri dahil olmak üzere tüm insanlar arasında hastalığa yakalanma sıklığında belirgin farklar vardır.[/message]

avatar