Karaciğer Nakli Nasıl Yapılır ?

Karaciğerin kısmen ya da tama’ men hastaya nakli söz konusu­dur. Nakli gerekli kılabilecek du­rumlar arasında ağır viral Hepatitler, alkolik Siroz, otoimmun ya da doğuştan karaciğer hastalık­ları ve erken tespit edilmiş karaciğer kanseri sayılabilir. İlk defa 1963 de Amerikada Thomas Starzl tarafından uygulan­mıştır.

Takılan organın vücuttan atılma reaksiyonunu baskılamak için bağışıklık sisteminin iyi bir şekilde baskılanması gerekli­dir, Bunun için bu gün aktüel tedavi olarak Kortizon, Tacroli­mus ve Siklosporin kullanılmaktadır. Genelde bu tedavi ile akut atılma reaksiyonuna iyi cevap alınırken kronik atılma re­aksiyonlarında (Kan ve safra yolları tutulur) bu etkinlik ma­alesef azalmaktadır.

Bağışıklık sisteminin baskılanması şahısları mikroplara karşı dirençsiz hale getirmektedir.

Kortizonun en fazla yan etkisi ise kilo alınması, kemik eri­mesi, mide ülserleri ve ruhsal bozuklardır. Siklosporin ve Tacrolimus karaciğer ve böbreklere zarar verdiği gözlenebilmektedir.

İyi operasyon tekniği ve bağışıklık sisteminin baskılanması sayesinde 1 yıllık başarı şansı % 80'e ulaşabilmektedir. Karaciğer sirozlu hastalarda 5 yıllık şans % 70 civarındadır.

Başarı şansını etkileyen faktörler arasında hastanın genel vücut yapısı, yaşı, hastalıkları ve nakil organın kapasitesi önemli rol oynamaktadır. Nakil sonrası ve öncesi hastalarda önemli psikolojik sorunlar görüldüğünden, yardımcı grup çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

avatar