Katarakt Ameliyatı Nedenleri ve Tedavisi

Gözün içinde bulunan ve kristal say­damlığındaki lensin saydamlığını kaybedip, matlaşmasına katarakt 'da lens, gözün korneadan sonra ikinci kırıcı ortamıdır. Normal bir lensin %65'i su, %35'i proteinden ibarettir.

Kataraktlar 2 bölümde incelenir.

Doğuştan olan ( Konjenital ) kataraktlar; 

1/3'i için kesin bir neden söylemek mümkün olmaz. Gene­tik (ailesel) olabileceği gibi, Down sendromu gibi sistemik hastalıkların habercisi veya bir belirtisi olabilirler. Ayrıca ha­mile annenin geçirdiği kızamıkçık, kızamık, zona, kabakulak gibi hastalıklar, annenin hamileyken aldığı ışın tedavisi veya kortizon gibi ilaçlar da çocuğun doğuştan kataraktlı doğma­sına neden olabilir.

Tek ya da çift taraflı olabilecek bu kataraktı gözün görme organizasyonunun geliştiği ilk 3 ay içinde almak gereklidir. Ameliyatla gözün matlaşmış lensi çıkarılıp, yerine göz içine konulan bir lens ile iyileşme sağlanabilir.

Doğuştan kataraktlarda erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bu nedenle yeni doğanın zamanında göz mu­ayenesi olabilmesi için anne babaların dikkatli olması ge­reklidir. Bebeğinin göz bebeği alanında matlaşmış lense ait beyazlıklar dikkatini çeken anne, hemen bir göz dok­toruna başvurmalıdır.

Sonradan oluşmuş ( Akiz ) kataraktlar ;

Zaman içinde oluşmuş lens matlaşmaları 5 genel tip ola­rak sınıflandırılabilir.

a- Travmatik katarakt ; Göze gefen delici, kesici darbeler sonucu, radyasyon, ultraviyole etkisiyle oluşmuş kataraktlar­dır.

b- Komplike katarakt ; Herhangi bir başka göz hastalığının (glokom, kronik üvertler) seyri sırasında gelişen kataraktlar­dır.

c- Patolojik katarakt ; Şeker hastalığı, paratiroid bezi has­talıkları gibi bazı sistematik ve metabolik hastalıkların sonu­cunda ortaya çıkabilir. Uzun süre devamlı olarak kullanılan kortizonlu göz damlaları, miyoplarda göz bebeğini küçült­mek için kullanılan damlalar, katarakt oluşumuna sebep ola­bilir. Bu tür kataraktlar henüz başlangıç döneminde iken, ameliyat önerilir.

d- Sekonder (ikincil) katarakt ; Gözün içindeki lensin değiş­tirildiği ameliyatlardan sonra, lensin arkasında bulunan ve destek ama­cıyla bırakılan kapsül denen bölge hastaların 1/3'inde matlaşır. Bu du­rum sekonder katarakt olarak adlan­dırılır. Çok kısa sürecek bir laser operasyonundan sonra, matlaşmış bölge Easerle sıvılaştrılarak, dışarı alınır.

e- Senil katarakt ; Yaşlanma ile oluşan bir türdür. Halk ara­sında çeşitli göz damlaları kullanılsa da tek ve kesin çözümü ameliyattır ki günümüzde artık katarakt ameliyatları 20- 30 dakika arası sürmektedir. Hasta önlemini en kısa zaman­da almalıdır ki ihmal durumunda daha ağır seyirli göz has­talıklarına sebep olabilir.

avatar