KEMİK İLİĞİ NAKLİ Nasıl Yapılır ?

Kemik iliği nakline heşeyden önce kanın kötü huylu hasta­lıklarında başvurulmaktadır. Bu hastalıklar grubunda kan beyaz hücrelerinde hastayı genelde ölüme götüren aşırı kontrolsüz bir çoğalma ya da tam tersine azalma söz konusu olmaktadır.

Lösemi tedavisinde ilaçla tedavi (Kemoterapi) iflas ettiğinde tek alternatif olarak sade­ce belirli merkezlerde uygulanabilen kemik iliği gündeme gelmektedir.

Bunun için hastanın aile ve akrabalarından doku uygunluk antijenlerinin uygun olması koşulu ile kemik iliği hücreleri kalça kemi­ğinden alınıp özel bir arındırma İşleminden geçtikten sonra hasta kanına verilmektedir.

Hastanın uygun verici şahsı kendi akrabaları arasında bu­lma şansı yaklaşık % 50 civarındadır. Bu olmadığı takdirde uygun şahısların aranması gerekmektedir. Ancak burada ilk karşılaşılan sorun, gönüllü vericilerin sayısının kısıtlılığıdır.

avatar