Kendiniz Olmak Doğal Olmaktır

Michael Fordyce, "On Dört Temel İlke" adlı yetiştirme programından geçen öğrencileri için düzenlediği sınavın sonucunda, öğrencilerin daha neşeli bir görünüm kazanmasında katkıda bulunan ilkelerin başında "Kendiniz Olun" ilkesinin geldiğini görür. (En etkili diğer ilkeler, "gereksiz endişelerden sakının" ve "olumlu ve iyimser düşünün" ilkeleridir).

Sürekli olarak bir maskenin arkasına gizlenip kendimize özgü duygu ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmedikçe huzurlu ve mutlu bir yaşama adım atamayız. Böylesi bir kandırmaca, her an maskemizin yerinde durup durmadığını denetlemeye, dolayısıyla da tedirginliğe iter bizi.

Kendinizi kandırmayın !

Kendimiz olmaktan hoşnutluk duymak, rahat ve huzurlu bir yaşamın önşartlarından biridir.Çünkü böylesi bir hoşnutluk hiçbir şey saklamamızı gerektirmeyecek, duygu ve davranışlarımızı özgürce, doğallıkla ve içtenlikle dışa vurabilmemize olanak tanıyacaktır. Freud'un hastalarının sorunu, üst benlerinin alt benlerini tutsak almasına izin vermeleriydi.

Gerçek zihinsel huzura ve gerçek mutluluğa ulaşmak istiyorsak çocukluğumuzdaki doğallık ve içtenliğimizi yeniden yakalamalıyız.

avatar