Şeker Hastalığının Teşhis ve Tedavisi

Hastalık tesadüfen yapılan bir kan tetkiki sonucunda bulunabileceği gibi, bazı belirtilerin ortaya çıkmasından sonra yapılan kan tetkiklerinden sonra da bulunabilir.

Teşhisin konulması için kandaki şekerin normalden yüksek  bulunması gerekir. Hastayı takip eden doktor sadece kan şekerine bakmaz. Bunun yanında böbrekler, karaciğer ve tiroit bezleri de kontrol edilir.

Şeker hastalığının tedavisi, hastalığın tipine (Tip 1 veya tip II) ve yol açtığı bozukluklara göre değişiklikler gösterir. Tip I şeker hastalığının tedavisinde insülin iğneleri kullanılır. Tip I şeker hastalığında vücut insülin üretmediği için, vücudun gereksinim duyduğu kadar insülin hastaya verilir. Ne kadar insülin verileceğine hastayı tedavi eden doktor karar verir. Daha önce de söylemeye çalıştığım gibi, tip 1 diyabette şekerin parçalanmasını sağlayan insülin olmadığı için, insülin iğne tedavisi yapılması gerekir.

Diyabette Zayıflamak Önemli

Tip II şeker hastalığının tedavisinde, öncelikle hastanın zayıflaması için gerekli tedbirler alınır. Sadece kilo fazlalığından kurtulmak suretiyle bir çok hastanın şekeri normale döner. Daha önce de belirttiğim gibi hastaların çoğu şişman kişilerden oluşur.

Fazla kilo sonucu şeker hastalığına tutulmaktansa,zamanında tedbir alarak normal kilolarda kalarak sağlığımızı korumak çok daha önemlidir. Bir hastalığı tedavi etmenin maliyeti, ondan korunmaktan çok daha fazladır. Ayrıca şeker hastalığının vücutta yol açtığı kalıcı zararlar göz önüne alındığında, hastalıktan korunmak için kilo almamanın önemi çok daha fazla öne çıkar.

Fazla Kilolularda Şeker Tehlikesi !

Muayene sırasında sorguladığım hastaların önemli bir bölümü, anne veya babalarının kırk yaşlarından sonra şeker hastalığına tutulduğunu söylüyorlar. Bu hastaların neredeyse tamamına yakın kısmının uzun yıllar normalden fazla kiloya sahip olduklarını söylediğimde,fazla kilo ile tip II şeker hastalığı arasındaki yakın ilişkiyi çok daha kolay anlayabiliriz.

2004 yılında İstanbul’da yapılan III. Ulusal Akupunktur kongresinde yaptığım bildiride, obez hastaların ailelerindeki şeker hastalığı oranının % 33 civarında olduğunu tebliğ ettim. Bu sonuç, dünyada yapılan diğer araştırmaların sonuçlarıyla da benzerlik gösteriyor.

Diyabet İlaç Tedavisi Şart

Yapılan diyet sonucu, hastaların zayıflamalarına rağmen şeker hastalığı kontrol altına alınamıyorsa, ilaç tedavisine başlamak gerekir. İlaç tedavisindeki amaç, vücuttan daha fazla insülin salgılatmaktır. Bu sayede kandaki şeker seviyesi kontrol altına alınır.Tüm ilaç tedavilerine rağmen şeker seviyesi normal düzeylere getirilemiyorsa, insülin iğneleriyle tedaviye devam etmek şarttır.

Tedaviler Hekim Kontrolünde Olmalı

Bütün bu söylemeye çalıştığım tedaviler, sadece bu konuda uzman olan hekimler tarafından yapılmalıdır.Bıkmadan tekrar vurgulamak ve söylemek istiyorum, kesinlikle hekim olmayan kişilerin tavsiyeleriyle ilaç kullanma gibi bir yanlışlık içine girmemeliyiz. Testi kırılıncaya kadar yol gösteren çok olur. Önemli olan bilimsel yoldan sapmamak ve konunun uzmanları dışında kimseye tedavi olmamaktır.

avatar