Kırık Çıkık İlkyardım !

Günümüzde gittikçe artan trafik kazaları, iş yeri kazaları ve çeşitli spor yaralanmalarında çok defa kol ve bacaklar travmaya maruz kalmaktadır.

Bu şekilde kol ve bacak­larda kırıklar, eklem çıkıkları, adale, tendon, sinir ve damar gibi yumuşak doku yaralan­maları görülebilmektedir. Bu tür arızalar ile birlikte omurga yaralanmalarının tedavisi genellikle ortopedi uzmanları ile travmato- loğların ilgi alanına girmektedir.

İlkyardımda Ortopedi Uzmanı Şart !

Fakat ortopedi uzmanının olmadığı durumlarda ilk yardı­mın doğru yapılması hayat kurtarıcı olduğu kadar sonradan ortaya çıkacak sakatlıkları da önleyecek ya da azaltacağın­dan, yaralıyı ilk gören kişi ya da hekime çok iş düşmektedir.

Travmaya maruz kalan kişinin kolunu bacağını hareket et­tirmek istediği zaman şiddetli ağrı duyması ve hareket ettire­memesi halinde kırıktan şüphe edilir. Uzuvda kısalma, eğil­me gibi şekil bozukluğu görüldüğünde ve muayene esnasın­da kırık uçların birbirine sürtünmesinden doğan ses (krepitasyon) alındığında kırık teşhisi kesinleşir.

Kırık Çıkık durumunda Ne yapılmalı ?

  • Kırığı olan bir hastayı bîr yere nakletmeden önce kırık olan uzvun uygun bir desteğe sarılması gerekir.
  • Kol ve ön kol kırıklarında kolun bîr karton parçası veya ince tahta çıta­larla sarılması yeterli olabilir.
  • Uyluk ve bacak kırıklarında ise daha kalın tahta parçalan kullanılır.
  • Şayet elde mevcutsa ha­va ile şişirilebilen plastik yastıklar da uzuva sarılarak atel ola­rak kullanılabilir.

Bu şekilde tespit ile nakil esnasında kırık uç­larına yakın komşuluğu olan damar, sinir gibi yumuşak do­kuların yaralanması önlenmiş olur. Ayrıca hastanın da ağrısı hafifletilmiş ve ağrı şoku azaltılmış olur.

Yaşlılarda Osteoporoz Daha çok Olur

Yaşlı kimselerde gerek kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz) gerekse eklemlerdeki aşınma nedeniyle en ufak bir tökezlenme sonucu üst bacak boynunda kırık or­taya çıkar.

Bu kırığın tehlikeli tarafı çok zor iyileşmesi ve sıklıkla ame­liyat gerektirmesidir. Şişmanlarda kafça etrafındaki yağlar koruyucu olduğundan bu tür kırıklara daha az rastlanrr. Bu nedenle zayıf yaşlı şahıslarda şişmanlardaki yağ dokusunun vazifesini yapacak özel kalın kilotlar tavsiye edilir.

Ayrıca bu tür kırığa yatkın olanların dengeli beslenmesi ve yürüme egzersizleri yapması gerekir.

avatar