Hiv - Aids Olduğumuzda Ne Yapmalıyız !

Kişiye HIV/AIDS tanısı konulduğunda ise tartışılacak konular şunlardır;

 1. İleride yaşanacak, yaşanması olası acılı durumlar için destek sağlanması.
 2. Başvuranın kendine bakabilmesi konusunda ve gereksinimlerini sağlayabilmesi için plan yapılması.
 3. Hastalık süresince fiziksel ve ruhsal bakım sağlayabilmek için destek ağı kurulması.
 4. Yaşayan enfekte kişilere bakım yollarının araştırılması.
 5. Ölüm korkularının oluşması durumunda ruhsal desteğe devam edilmesi.

Kısacası, HIV/AIDS danışmanlığı, negatif ve düşmanca politika ve sosyal durum içerisinde bulunan, hastalığa ve hasta olanlara karşı korku duyulan bir atmosferde yaşayan, AIDS olduğu için adeta damgalanma ihtimali olan ve bu nedenle bundan sonra namuslu olarak kabul edilmeyecek insanlarla ilgilenir.

Ümitsizlik En Büyük Sorun

Ümitsizlik hissetmekte anlaşılır sebepleri olan insanların normal yaşamları için motivasyonlarını sağlamak danışmanlığın en önemli görevidir. Danışmanın görevi kınanmaktan ve reddedilmekten korktukları için bilgi edinmekten ve tanı tedaviden uzak kalan insanlara yardım eli uzatmaktır.

Danışman devamlı kişisel sorunlarla karşılaşacaktır.

Örneğin ; 

 1. Ölümcül bir enfeksiyon tanısı almanın şoku.
 2. Oluşan sinirlilik, kızgınlık ve öfke.
 3. Sağlık düzeyinin azalması, enerji kaybı.
 4. Çevrenin reaksiyonlarının etkisi, sosyal destek eksikliği.
 5. Anksiyete, depresyon ve obsesyonel sorunlardan dolayı mental yetenek ve faaliyetlerin azalması.
 6. Cinsel istek ve gücün kaybı.
 7. Terk edilme ve tek başına ölüme bırakılma korkusu.
 8. Ağrı ve acılar içerisinde ölme korkusu.
 9. Tüm sosyal çevreden kopma sürekli kendini dinleme obsesyonunun oluşması.
 10. Toplum tarafından ahlak dışı görülen bir enfeksiyonu kapmış olmaktan dolayı duyulan utanç.

Eş ve yakınlarının da duygusal sorunları olacaktır !

Örneğin;

 1. Eşinin veya partnerinin ölmesinden; acı şok ve çaresizlik içerisinde kalmasından korkulması.
 2. Enfekte olmaktan korkulması.
 3. Cinsel ilişkilerin azalması ve libidonun kaybolması.
 4. Eşinin enfeksiyonundan utanç duyulması.
 5. Enfeksiyondan kaçınma ile eşini sevme arasında oluşan ikilemden duyulan utanç,
 6. Eşine yardımcı olabilmek için ne yapacağını bilememesi.
 7. Anksiyete ve depresyon.

Danışmanlığın başlıca yardım yollarından biri de insanların davranışlarını değiştirmekteki dirençlerinin nedenlerini anlamak, bunların sebeplerini araştırmak, sık tekrarlarla ve değişik yöntemlerle davranışlarını neden değiştirmeleri gerektiğini anlatmaktır.

avatar