Kronik Viral Hepatitler

Hepatit B ve C virüsleri persistan hepatit ve kronik karaciğer hastalığının sık sebeplerindendir. Sıklıkla birçok diğer nedenle (kan ya da kan ürünleri ile temas ve transfüzyonlar yolu ile veya anneden-bebeğe geçiş) bulaşmasına rağmen cinsel yolla bulaş sıklığı giderek artmaktadır.

HCV'nin cinsel yolla bulaş riski tam net olmamakla beraber HCV enfeksiyonu olanların %20'sinde neden olduğu düşünülmektedir. Bununla beraber diğer CYBH'lerin viral yükü arttırması veya mukozal bariyeri değiştirmesi gibi çeşitli risk faktörlerini belirleyecek daha çok çalışma gerekmektedir. Örneğin HIV ile koenfeksiyon veya viral yükün artması cinsel yolla bulaş için riski attırmaktadır.

Tek Eşli Cinsel Yaşamı Seçin

Düzenli, tek eşli bir cinsel yaşam yerine, riskli cinsel hayatı olan, sık cinsel eş değiştiren kişilerde bulaşma riski daha yüksektir. Aynı zamanda diğer kan yoluyla bulaşan virüslerde olduğu gibi erkekten kadına bulaşma ihtimali daha yüksektir.

HBV'nin cinsel yolla bulaşma olasılığı HCV'ye göre daha fazladır. Yapılan bir çalışmada ilaç bağımlılığı olmayan, son 4 ay içinde 5'den az cinsel eşi olanlarda HBV seroprevelansı %6 olarak bulunmuşken, aynı süre içinde 5 veya daha fazla cinsel eşi olanlarda bu oran %21 olarak bulunmuştur.

Eşcinsel ve Seks İşçileri

Diğer çalışmalarda HBV enfeksiyonun bulaşmasında erkek eşcinsel ilişki ve seks işçileri ile ilişki kaydedilmiştir. DSÖ verilerine göre dünyada 2 milyar insan bu hastalığı geçirmiş, 350 milyon kişi de taşıyıcıdır. Türkiye'de Hepatit B prevelansı ortalama %35'dir.

Sağlık
Sağlık ve Hastalık bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.
avatar