İşitme Kayıpları ve Nedenleri

Kulak Hastalıkları

İşitme kaybı (duymanın azalması) insanların İletişiminde kısıtlamalara neden olmasından dolayı hastayı oldukça ra­hatsız eden bir durumdur.

Nedenlerine göre işitme kayıpları ikiye ayrılırlar.

İletişim tipi işitme kaybı ;

Ses dalgalarının dış kulak kana­lı ve orta kulaktan iç kulağa ulaşmasının engellenmesine bağlıdır. Dış kulak kanalını tıkayıcı durumlar (dış kulak akın­tısı, kulakta yabancı cisim ve gelişme bozuklukları gibi), orta kulaktaki kemiklerdeki sorunlar (otoskleroz, enfeksiyon, dar­be), dış ve orta kulak darlıkları ve buralarda sıvı birikimi orta kulağa hava giriş çıkışının yetersizliği bu tip işitme kaybının nedenleridir.

Sensorinöral işitme kaybı ;

Sesi algılayan ya da taşıyan sinir yollarındaki bozukluğa bağlı ortaya çıkar. İlaçlara bağlı ve bebeklikteki işitme kayıpları genellikle bu tiptedir. Kulakta işitme kaybına yol açan ilaçfara ototoksik ilaçlar denir, örne­ğin verem tedavisinde kullanılan streptomisin ve gentamisin içeren antibiyotikler. Ayrıca çeşitli enfeksiyonlar (kızamık, kabakulak, grip, fren­gi gibi), kulak içindeki damar bozuklukları, vitamin eksik­liği, multipleskleroz, beyin tümörü bu tür duyma kayıplarına yol açar.

Yaşlılığa bağlı işitme kaybı ;

Bu grup içinde yer alır ve 30 yaşından sonra başlayan ve ilerlemesi genetik sebeplere bağlı olan bir süreçtir. Bunun, kişiyi rahatsız edici düzeye geldiğinde uygun bir işitme cihazı kullanmaya başlamasın­dan başka tedavi şekli yoktur.

Çocuklarda işitme kayıpları

Çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak iltihaplarına bağlı olarak geçici işitme kayıpları sık görülmesine rağmen, nadiren kalıcı işitme kayıpları ortaya çıkar.

Çocuklarda işitme kayıpları doğuş­tan gelen bazı sendromlarm bir yan bulgusu olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca, anne karnında oksijen yetmezliği, gebe­lik sırasında annedeki enfeksiyonlar (kızamıkçık, kabakulak, menenjit, grip gibi), kurşun zehirlenmesi doğum travması, kulağa zararlı ilaçlar, işitme kaybına yol açabilir. İşitme kayıpları 8 aylıktan itibaren saptanabilir. 3 yaşından sonra çocuklar işitme (odyoloji) testlerine tabi tutulabilirler.

İşitme kayıplarının arkasında kulak ve nazofarenks böl­gesinde (burun kökü) tümör bulunma ihtimali olduğundan her türlü işitme kaybı ciddiyetle ele alınıp, doktor tarafın­dan değerlendirilmelidir.

avatar