Cinselliğin Meme Kanserine Etkisi

Meme hastalıkları ile ilgili genel sağlık bilgisi kadınlara verilmelidir. Kadınlara kendi kendilerini nasıl muayene edecekleri öğretilmelidir.

Türkiye'de kadın cinselliği genelde dölyatağı ve doğurganlıkla ölçülmektedir. Ancak son yıllarda ülkemizde de memeler kadının, avrupa' daki gibi, cinselliğini simgeler hale gelmiştir.

Hemen hemen tüm kadınların, hayatları boyunca meme hastalıkları semptomları veya memeleri hakkında ciddi endişeleri olmuştur. Birçoğu bu endişelerinden ötürü en sonunda tıbbi kontrole gelmiştir. Meme problemi olan her kadın, titiz bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve meme patolojisine yönelik herhangi bir kanıt bulunamasa bile kesin bir tedavi ve takip planı yapılmalıdır.

Meme Kanserinin Kadınlardaki Olumsuz Etkileri

Göğüs kanseri kadınları üzen kanserler içinde en sık rastlananıdır.Kadınlarda meme kanseri yüzünden ölüm oranı akciğer kanserinden sonra ikinci sıradadır.

Başlıca üç meme şikayeti vardır;

  • Kitle
  • Ağrı
  • Meme ucu akıntısı.

Meme ile ilgili hikaye alınması, her iki memenin muayenesi ve mammogram (40 yaş ve üstü kadınlar için) bu tür meme belirtilerinin klinik değerlendirmesi için önemlidir.

Kanserin İyi veya Kötü Huylu Olması Önceliktir !

Bu ayakta tedavi edilebilen hastaların değerlendirilmesi, iyi huyluların ve kötü huylu olma şüphesi olan bulguları bulunanların, en uygunu bir meme hastalıkları merkezine veya bir meme hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekir.

  • Meme kanserlerinde eskiden meme tümüyle kesilip çıkartılıyordu.
  • Son yıllarda geliştirilen yeni ameliyat teknikleri sayesinde, artık eğer kanser çok ilerlememişse, memenin tümü kesilip çıkartılmamaktadır.
  • Ancak bu olanak için erken teşhis önemlidir.

Göğüs Kanserinin Öğrenen Kadın !

Meme kanseri teşhisi kadın için çok yıkıcıdır.

Kadın hem sağlığını hem de cinselliğini kaybettiğini düşünür. Kadının cinsel yaşamı ve cinsel kimliği yönünden meme kanseri çok önemlidir. Memeyi muhafaza edici ameliyat teknikleri için kanseri mutlaka erken dönemde yakalamak gerekir. Bu nedenle her yıl en az bir kere kadın hastalıkları ve doğum doktoruna giderek, cinsel organ ve meme koltukaltı muayenesi yaptırmalısınız.

Meme Kanseri Mammografi ile Bulunur

Meme hastalıklarının tarama yöntemleri dışında kanda bakılan "tümör marker"lar, yani kanser tanıyıcı aygıtlar ve mammografi gelir.

Hiçbir şikayeti olmasa da 40 yaş civarında mammografi, meme kanserinin erken teşhisine yönelik olarak yapılmalıdır. Ayrıca meme ile ilgili ele gelen kitle, şişlik, meme ucunda akıntı gibi şikayeti olan kadınlarda mammografi tetkiki önemli bir tam yöntemidir.

Hangi Kadınlar Meme Kanseri Olur

Meme kanseri açısından hangi kadınlar riskli kişileri oluşturur?

  • Bunların başında anne, kız kardeş, teyze, hala, anneanne gibi birinci derece akrabalarında, özellikle menopoz öncesi, meme kanseri çıkanların yakınları gelir.
  • 50 yaşının üstündeki kadınlar, hiç doğurmamış veya ilk doğumunu 35 yaşından sonra yapmış kadınlar ve ilk adetini erken yaşta gören ve geç menopoza giren kadınlar.
  • Mammografi'nin çekimi için en uygun zaman adeti takip eden 5-7. günlerdir.
  • Menopozda her zaman çekilebilir.

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Meme Kanserini Anlatıyor

avatar