Miyop Hastalığı ( Miyopi )

5 metreden uzağı görme gücünün azalmasıdır. Görüntü retinanın önüne düşer.

3 Temel Tip Miyopi Hastalığı Vardır

a- Eksen miyopisi ; 

  • Gözün ön - arka ekseninin uzaması so­nucu oluşur.
  • En fazla rastlanan tiptir.
  • Basit, doğuştan ve ilerleyici olmak üzere 3 tiptir.
  • Doğuştan ve ilerleyici miyopilerde daha dikkatli olmak gerekir zira kötü bir seyir izleyerek kör­lükle sonuçlanabilecek bir dizi olayın nedeni ve başlangıcı olabilir.
  • Ayrıca miyopi hastalığı, başka hastalıklarla beraber de seyredebilir.

b- Eğrilik miyopisi ; 

  • Gözün ön-arka eksen uzunluğu nor­maldir.
  • Kornea denen gözdeki tabakanın şeklinin değişmesi ve dolayısıyla kırma gücünün de değişmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır.
  • Bu değişkenlik bazı hastalıklardan sonra orta­ya çıkan sonuçta kornea nakli gerektirebilecek kadar ağır de­recelerde görülebilir.

c- Kırıcılık miyopisi ;

  • Lensin yapısındaki değişikliğine bağ­lı olarak gelişen bu hastalık, daha çok yaşlı insanlarda görü­lür.
  • Kan şekeri yüksek hastalarda görülebilir.

Miyop Hastalığı Tedavisi ;

Tedaviler sebebe yöneliktir. Bu tür hastalara kalın kenarlı mer­cekli gözlük verilerek, kırılma miktarı azaltılır ve görüntünün netleşmesi sağlanır.

Çocuklarda yüksek dereceli miyopi miyop varsa ve zamanında teşhis ve tedavi edilemezse, verilen göz­lükler düzenli ve sürekli olarak kullanılmazsa çocukta ileri yaşlarda şaşılık ortaya çıkacaktır.

avatar