Öidipus Kompleksi Nedir

Öidipus Kompleksi de ünlü cinsel bilimci Freud tarafından ortaya atılan bir kavramdır. Bu terim erkek çocuk için ortaya atılmıştır. Seksoloji ilmine büyük katkıları olmuş bulunan Freud'un bu kavramına birkaç satırla değinmek isterim.

Öidipus Antik Yunan trajedilerinde görülen bir tür mitolojik bir kişi ve kahramandır. Ödipus Tebai Kralı Laios ile kraliçe İokaste'nin oğludur. Antik Yunan mitolojisi ve tragedyalarına baktığımızda her türlü cinsel sapıklığı bütün açıklığı ile görmekteyiz.

Antik Yunan ve Cinsel Sapkınlık

Bu cinsel sapıklıkları veya sapmaları, bugün de dünyanın her yerinde görmekteyiz. Antik çağa ait cinsel sapıklıkları konu eden pek çok fresk, seramik, heykel, madeni gereç ve eşya günümüze kadar gelmiştir. Bunların birçoğunu dünyanın birçok müzesinde bizzat görebilirsiniz. Bunları toplu halde, bazıları kopya olarak Amsterdam ve Berlin seks müzelerinde izleyebilirsiniz.

Öidipus ve Kral Babasının İhaneti

Trajediye göre öidipus doğduğunda bir kâhin, bu çocuğun babasını öldürüp annesiyle evleneceğini söyler. Bunun üzerine kral oğlunun ayaklarını bağlayıp uzaklardaki bir dağa attırır. Rivayete göre bir çobanın bulduğu çocuk korintos kralı tarafından büyütülür. Öidipus genç bir delikanlı olduğunda çıktığı bir yolculukta karşılaştığı bir adamla münakaşa eder ve onu öldürür.

Babasını Öldürür Annesiyle Evlenir !

Bu kişinin aslında babası olduğunu bilmeden yoluna devam eder ve Tebai'de halka eziyet eden Sfenks'in bilmecelerini çözerek Tebai kralı olur ve kraliçe iokaste ile evlenir. Öyküye göre böylece kehanet doğrulanmış, öidipus babasını öldürüp annesiyle evlenmiş olur.

  • Kısa süre sonra şehirde salgın hastalıktan yüzlerce insan ölür.

Bu uğursuzluğu bulması için çağrılan kâhin gerçeği açıklayınca kraliçe kendini asar ve Öidipus kendi elleriyle gözlerine mil çeker. Freud bu öyküde çok ilginç bir benzetme kaynağı bulmuştur.

Freuda Göre Çocuk ve Anne İlişkisi

Freud'a göre erkek çocuğun dört - beş yaşlarındaki fallik döneminde anne çok büyük önem kazanır. Çocuğun doğduğundan beri bağımlı olduğu annesine bağlılığı artık cinsel bir boyut kazanır. Geceleri onunla yatmak ister.

  • Sevgisini açıkça gösterir. Annesine tek başına sahip olmak ister. Babasının varlığını bir engel olarak görür. Ondan nefret etmeye başlar.

Annesine karşı beslediği sevgiden dolayı kendisini babasına karşı suçlu hisseder. Babasının her şeyi hissettiğini düşünür ve bundan dolayı babası tarafından cezalandırılmaktan korkar.

  • Hadım edilme endişesine kapılır.

Freud erkek çocuktaki bu iç çatışmaya Öidipus Kompleksi adını vermiştir. Bu durum çocuksu cinselliğin son aşamasıdır. Freud'a göre erkek çocuk babasıyla yaptığı karşılaştırmalar sonucu ve ceza korkusundan, annesine beslediği cinsel istekten vazgeçer bunu sevgiye, şefkate dönüştürür.

Çocuk Annesine Sahip Olmak İster

Bundan sonra annesinin seçtiği erkek gibi, yani babası gibi olmak ister. Diğer bir deyimle babasıyla özdeşleşir.

Eğer öidipus kompleksi sağlıklı bir çözüme ulaşamazsa, gelişmesinin önemli ruhsal süreçlerinden birini aşamayan çocuk, büyüdüğünde de genital dönemin özelliklerine saplı kalır. Yetişkin bir insanın cinsel doyum yollarını benimseyemez. Freud homoseksüalite, teşhircilik, röntgencilik, fetişizm gibi cinsel sapma ve saplantıların bu öidipal devre denen çocukluk yaşlarında yaşananların yorumlanmasından kaynaklandığını ileri sürer.

Cinsel Eğitimin Önemi Annede Başlar

Bütün bu değerlendirmeler tartışılsa da, çağdaş görüş cinsel eğitimin ailede başlaması gerektiğine işaret etmektedir. Aile yapısının ahengi ve önemi şüphesizdir. Anne - babanın cinsellikle ilgili konularda biraz eğitimli ve dikkatli olması, yani aile yapısının önemi burada bir kere daha önümüze çıkmaktadır.

avatar