Orgazmın Sınıflandırılması

Yukarıda da belirttiğim gibi dölyolu ve klitorial orgazm vardır demek veya şu doğru bu değil şeklindeki görüşlerin hepsi yanlıştır.

1- Orgazm türleri arasında, uyarılan organ ve orgazmın oluşumu ve vücudun tümü arasındaki nörolojik sinir sisteminin cevap veriş şekli çok önemlidir.Örneğin; memelerin uyarılması, fakat orgazmı kadının alt cinsel bölgede hissetmesi gibi.

2- Hem erkeğin, hem kadının orgazmı vücudun değişik bölgelerinde daha belirgin bir şekilde duyabildiğini görmezden gelemeyiz. Erkekte örneğin kamış veya prostatta orgazmı duyması gibi. Kadında örneğin klitoris veya dölyolu derinliğinde veya anüste hissetmesi gibi.

3- İnsanın orgazmı oldukça karmaşık bir olaydır, sinir yolları ile uyarımın ulaşması dışında, beynin ve o günkü ve o andaki psikolojik faktörlerin önemi tartışılamaz.

Orgazm Çeşitleri Nelerdir !

Cinsellikte cinsel kimlik ve kişinin cinselliğe bakışı önemlidir.

Yoksa sadece araştırmacılann birtakım istatistiklere, araştırmalara, anketlere göre vardıklan yargılar değil. Modern tıbbi seksoloji açısından dölyolu veya klitoris orgazmı var veya yok demek veya vücudun bölgelerine göre orgazmı sınıflandırmak kanımca yanlış olur.

Önemli olan insanın orgazmı yaşayışıdır. Bu duyguyu algılayış şekline göre sınıflandırma yapmak daha doğru ve gerçekçi olur. Buna göre aşağıdaki orgazm çeşitlerini kontrol ediniz.

Tek tip orgazm;

Hep aynı organın veya bölgenin uyarılması sonucu orgazma ulaşanlar. Örneğin sadece kamış, klitoris uyarılması ile orgazma ulaşabilenler.

Değişken tip orgazm;

Burada kişi değişik organlarının uyarılması ile orgazma ulaşır. Örneğin bir seferinde klitoris, bir seferinde dölyolu uyarımı ile orgazma ulaşma söz konusudur. Fakat değişik organların uyarılması sonucu oluşan orgazmı kişi hep aynı düzeyde yaşar.

Çok değişken tip orgazm;

Burada değişik organların uyarılmasını kişi hem değişik bölgelerinde, hem de değişik düzeyde yaşayabilir. Değişik bölgelerin uyarılmasını değişik şiddette algılayabilir.

Örneğin; göğüs uyarılması veya G-noktası uyarılması sonucu orgazmlarını değişik tipte ve değişik düzeyde algılayabilir.

Orgazmın daha kolay anlaşılabilmesi için kadın ve erkek arasında bazı farklılıklar olduğundan kadının ve erkeğin orgazmını ayrı ayrı incelemek daha uygun olacaktır.

avatar