Hasta Mahrumiyeti ve Özal Hayat

Hipokrattan beri tıp mesleğinin en önemli ilkelerinden birisi hastalara saygıdır. Hastalar ancak yeterli ölçüde güven duydukları hekimlere veya sağlık personeline doğru bilgi verirler.

Günümüzde hasta verilerinin bilgisayar ortamına yüklenmesi, sigorta kuruluşlarının hastalara ait bilgileri paylaşma istemeleri gibi sorunlar nedeniyle mahrumiyet ve özel hayata saygı hakkı ayrıntılı hale getirilmiştir.

Hastanın Ölümünden Sonra Bile Gizli Kalmalı

Bu hakkın temelinde hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, prognozu tedavisi ve kişiye özel diğer tüm bilgilerin "Hastanın ölümünden sonra bile gizli olarak korunmalıdır" ilkesi yatmaktadır. Hastaya ait bilgiler, yalnızca hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

Bu koşullar dışında hastanın yakınları için sağlık riski bulunan durumlarda ve konsültasyon için başka bir sağlık personelinden yardım istendiğinde (tıbben zorunluluk olması şartıyla) hastaya ait bilgiler paylaşılabilir. Hastaların kendilerine ait dosyalara, kayıtlara bakabilme ve bunların bir kopyasını alabilme hakkı vardır.

Başvuru (şikayet) ve Tazminat Hakkı

Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında hasta haklarının düzenleyici ve belirleyici role sahip olabilmesi için, hak ihlalleri karşısında etkin ve yeterli başvuru mekanizmaları olmalıdır. Ülkemiz sağlık mevzuatı incelendiğinde, hastaların başvuru ve şikayet mekanizmaları ile sağlık hizmeti verenlerin sorumluluk esaslarının çok açık olmadığı görülmekte, konuyu düzenleyen özel hükümlerin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle konu, genel hükümler çerçevesinde ve mahkeme kararları ile çözümlenmeye çalışılmaktadır. Yukarıda özellenmeye çalışılan hakların ihlali durumunda hastalar, sağlık çalışanlarının üyesi olduğu meslek örgütlerine başvurabileceği gibi, bağımsız mahkemeler önünde de haklarını arayabilirler.

avatar