Pharmaceutical Bilgileri

Eczacılık biliminin temel yapı taşı olan “farmasötik (pharmaceutical) kimya”, ilaç hazırlarken kullanılan maddelerin, bileşenlerin, test ve deneylere dayalı olarak içerik oluşturulması işleminde yararlanılan bir bilim dalıdır. İlaçların içeriğini geliştirmek, organik sentez ve etkin madde dizaynı olarak faydalanılan bilim dalı içinde medisinal kimya kullanılır.

Medisinal kimya; ilaçları içeriği ve uygunluğu konusunda çalışmalarını hazırlarken, farmasötik (pharmaceutical) kimya; ilaç kalitesini değerlendirerek, amacına göre uygunluğunun kontrol edilmesini sağlar.

Farmasötik (pharmaceutical) Kimyanın Temel Amaçları

Biyolojik olarak etki gösteren ve yeni olma özelliği taşıyan ilaçların içeriğindeki etken maddelerin tasarlanması, maddelerin sentez yöntemlerinin geliştirilme aşamaları ve oluşturulan yeni maddelerin molekül yapılarının spektral yöntemler sayesinde aydınlatması işlemleri bulunmaktadır.

Biyolojik Aktiviteyi Harekete Geçirir

Ayrıca farmasötik (pharmaceutical) kimyanın sonuç odaklı amaçlarından biri de; içeriği oluşturulan “drug” olarak adlandırılan ilaçların içerisinde bulunan biyolojik aktiviteyi harekete geçirici moleküllerin daha da etkin hale getirilmesi çalışmalarıdır.

Hem biyolojik hem de kimyasal bilimlerden yararlanan farmasötik (pharmaceutical) kimya özetle ilaçların etkilerini direkt ve yan olarak açıklamaya çalışır. Daha çok genel kimya ve organik kimya bilimlerini kullanır.

Farmasötik (pharmaceutical) Kimya Bilimi

Farmasötik (pharmaceutical) kimya biliminin ilgilendiği olaylarda; var olan ilaçların canlı organizmaları tarafından kabul edilmesi, reddedilmesi, ilaca cevap vermesi ya da ilacı direkt olarak bünyeden atma gibi durumlar söz konusudur.

Yapılan çalışmalarda kullanılan teknikler ilk önce; farmasötik bileşiklerinin en ince ayrıntısına kadar araştırmaya tabi tutulması ve tasarlanması için biyolojik etkileri dâhilinde bulunan doğal ya da sentetik bileşikler ele alınır.

Elde Edilen Bbilgilerin Fiziksel Etkileri Değerlendirilir

Ele alınan bu bilgiler daha sonra fiziksel etkilerinin araştırılması işleminde de değerlendirilir.

Farmasötik kimyanın araştırılmasına örnek vermek gerekirse; kimyasal anlamda birbirlerine hiç benzemediği halde bileşiklerin, fizyolojik tepkilerinde olan aynı benzerliklerinin araştırılmalarının yapılması söylenebilir.

Tamamen ilaç bilimi ve farmasötik kimya ile ilgilenen bir kuruluş olan CORENA, çalışmalarına 86 ülkede 2250’ye yakın uzman ekip ile devam etmektedir. 394 ilaç firması ile anlaşması bulunan ve incelediği ilaçlara; “pharmaceutical drugs” adını veren CORENA, uluslararası çalışmaları da bizzat yakından takip ederek teknolojik ilerleme ile doğru orantılı bir şekilde test, araştırma ve deneylerine devam etmektedir.

Sağlık
Sağlık ve Hastalık bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.
avatar