Protez Nedir

Protez Çeşitleri Nelerdir Nasıl Yapılır ?

Protez; İnsan vücudunda kaybedilen bir organ ya da organ parçasının yapay benzeriyle tamamlanmasıdır. Diş hekim­liğinde protezler, çiğneme fonksiyonunu sağlamak, estetik sorunları gidermek, konuşma bozukluklarım düzeltmek ve çene ve yüz sağlığının sürekliliğini sağla­mak amaçlı kullanılır.

Hareketli protezler;

Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen ve bir plak üzerine ek­sik dişlerin dizilmesiyle elde edilen protezlerdir.

  • Tam (total) protezler ağızda hiç dişi bulunmayan hastalara yapılır.
  • Kısmi (parsiyel) protez ise ağızda bir ya da birkaç dişi bulunan has­talara yapılır.
  • Kısmi protez hassas tutucularla mevcut dişlere tutunurlar.

Sabit protezler ;

Aşırı doku kaybı olan bir dişe kapak biçiminde ya da ara­sında geniş boşluk olan iki dişi birbirine bağlayan köprü bi­çiminde uygulanan protezlerdir.

  • Hasta tarafından takılıp çı­karılamazlar.
  • Son yıllarda gelişen porselen kullanımı estetik amaçlı protezlerde başarıyı arttırmıştır.

İmplant protezler ;

Bu tip protezler hastanın çene kemiğine doku dostu olan metal ya da metal oluşumlar aracılığıyla bağlanırlar.

Obturatör ve Epitez ;

Çene ve yüz bölgesindeki kanserin çıkarılması nedeniyle bu bölgede büyük doku kayıplarına uğrayan kişilere uygula­nan protezlerdir. Opturatörler, çene kemiğinin bir bölümü çı­karılan hastalarda bu boşluğu kapatmak için, epitezler ise, dudak, kulak ve burun gibi estetik önemi büyük olan alanlar­daki doku kayıplarını giderme amacıyla uygulanır.

avatar