Yumuşak Şankır Şankroid

Yumuşak şankır olarak da bilinir. Afrika, Karayipler, Hindistan ve Güney Asya gibi gelişen veya az gelişmiş ülkelerde sıktır. Bu ülkelerde genital ülserin sık rastlanılan sebeplerindendir. Standart tanı yöntemleri olmadığı için gerçek sıklığı bilinmemektedir. DSÖ sitiliz prevelansına dayanarak dünyada 6 milyon şankroid hastasının olduğunu hesaplamaktadır. Avrupa ülkelerinde nadirdir.

Erkeklerde daha yaygın !

Ancak son yıllarda klinik lezyonu HIV için giriş yeri oluşturduğundan tekrar önem kazanmıştır. Erkeklerde kadınlara oranla 10 kat daha sık görülür. Sosyoekonomik düzeyi düşük ve paralı seks yapanlarla cinsel ilişkisi olanlarda daha sıktır. Sünnetsiz olmak da bir risk faktörü olup, bazı etnik gruplarda insidensinin farklılık göstermesine yol açabilir. Türkiye'de 1976'da görülen endemi dışında, nadir rastlanılan bir hastalıktır .

Şankroid Ülkemizde oldukça sık görülen ve münasebetten sonra 12 saat ile 3 gün içinde cinsel bölgede ülser ve civarında lenf bezlerinin iltihaplı büyümesi ile kendini gösteren bir hastalıktır. Antibiyotik kullanılarak tedavi edilebilir. Bir bakteri enfeksiyonudur.

avatar