Şaşılık Neden Olur ?

Şaşılık Nedeni Ameliyatı Sebepleri ve Tedavileri

Uzak bakışta paralel olan görme eksenlerinden birinin herhangi bir yöne doğru sapması durumudur. Şaşılık sade­ce estetik bir hata değil, aynı zamanda görme sistemini de bozar.

İki gözünde tam olarak görebilmesi için yaşamın ilk 5 yılında  (odaklama), akomodosyon (uyum) ve konvenjons ( iki gözün paralel eksende çalışması ) refleks­leri gelişir.

- Bu reflekslerden birindeki bo­zukluk,

- Hipermetropi,

- Düşük göz kapağı (ptozis),

- Bebeklerde doğuştan gelen bazı nörolojik bozukluklar,

- İki gözdeki görüntüyü beyinde birleştiren mekanizma­daki bozukluk,

- Görme siniri ya da görme yollarındaki bozukluklar,

- Göz küresinin şekil ve hacim bozuklukları, 

Gözün hareketini sağlayan kaslardaki bozukluklar, şaşılı­k sebebidir.

Şaşılığa sebep olan kırma kusurları kalıtımsal olduğun­dan, dolaylı anlamda şaşılığın da kalıtımsal olduğu söylene­bilir. Down sendromu, beyin felci, albinizm gibi hastalıklarla beraber şaşılık görülebilir.

Görme eksenlerinin paralelliği bozulduğunda, her iki göz­den beyindeki merkeze gönderilen görüntü aynı olmadığın­dan dolayı çift görme (diplopi) oluşacaktır. Bu durumda özel­likle çocuklarda tedaviye hemen başlanması gerekir. Kayma yapan gözün görüntüsü beyinde silinir, böylelikle çocuklar­da çift görme engellenebilir, ancak kayan gözün görmeyi öğrenmesi yeterli olamayacağından, bu göz tembelleşir ve gör­me yetisini ve fonksiyonlarını bir daha dönüşü olmamak üzere kaybetmeye başlar. Sonuçta ambliyobi (göz tembelli­ği) gelişir.

Şaşılığın tedavisi nedir ;

Göze görme fonksiyonlarını öğ­renmede yardımcı olabilecek te­davi metodundan uygulanmalıdır.

Optik tedavi denilen tedavi şekli 9 yaşa kadar etkili olur ve bu 15-16 yaşına kadar uzayabilir. Er­ken uygulanmaya başlayan optik tedavi, şaşılığın yerleşme­sini engelleyebilir.

Ortoptik egzersizlerle yani hastanede özel aletlerle yapı­lan egzersizler hastanın gözün kaymasını kontrol edebilme­sini sağlar ve göz tembelliğinin yerleşmesini önleyici rol oy­nar,

Şaşılığın türüne, hastanın yaşına ve son durumuna göre ilaç tedavisi verilebilir.

Ambliyopi tedavi şeklinde ise, tembelliğe eğilimli göz ça­lışmaya zorlanır. Uygun tedavi ile İyileşme şansı %75-80 ara­sıdır. Bu tür tedavinin başlanmasında 1-2 yaşları çok önem­lidir. 2-5 yaşları arası kısmen avantajlı bir dönemdir, ancak 5 yaşında sonra biraz zorlaşır, 7 yaşından sonra ise, geç kalın­mış başlangıç tedaviler faydalı olmaz.

Şaşılıkta eğer gerek görülürse, 1-4 yaşlan arası yapılan cerrahi müdahale görme gücünün artmasına yardımcı olabi­lir. Daha geç yaşlarda yapılan bu müdahalenin sadece este­tik yararı olacaktır, görmeye bir katkısı olmaz.

Hangi durumlarda hemen bir göz hekimine başvurulmalıdır?

Göz hastalıklarının büyük bir bölümünde erken teşhis ve tedaviye erken başlama çok büyük bir önem arzettiğinden, anne babaların çocuklarında farkedebilecekleri ve hemen hekime başvurmalarını gerektiren bazı belirtiler ; 

- Gözün şeffaf bölümü olan korneada sürekli göz yaşarması ve sulanması, 

- Kornea çapının normalden büyük ol­ması, ( her ne kadar anne babalar için övünülecek birşey gi­bi dursa da arkasında bir hastalık belirtisi olup, olmadığı muhakkak araştırılmalıdır. )

- Göz öne doğru çıkıksa, faile genelde bir gözün diğe­rinden büyük olduğu yanılmasıyla hekime başvururlar.

- Çocuk ışıktan şiddetli şekilde rahatsız oluyorsa,

- Işıklı ortamlarda bebek huzursuzsa,

- Gözbebeğinin ( pupil ) beyaz görülmesi, zamanından önce doğmuş bebeklerde  ( prematür ) genelde körlükle sonuçlanabilir.

avatar
1 Yorum konuları
0 Konu cevapları
0 İzleyiciler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
1 Yorum yazarları
Çocuğum Şaşı Son yorum yazarları
En yeniler Eskiler En popüler
Çocuğum Şaşı
Ziyaretçi
Çocuğum Şaşı

Oğlum 8 yaşından bu yana şaşılık sorunu çekiyor gözlerinde çok kayma yok ama yinede bir tanesi %60 oranında şehla. Çocuğum büyüdükçe fazlaca etkileniyor üzülüyor doktorlar tedavisi yok böyle gider bu diyorlar maddi gücümüzde yok özel doktora gidemiyoruz bilgisi olan yardımcı olsun bu durumda olan anneler den rica ederim