Şişmanlık ve Sebepleri !

Şişmanlık, alınan enerjiyle sarf edilen enerji arasındaki dengesizlik sonucu olarak ortaya çıkar. Eğer alınan enerji fazlaysa şişmanlık, buna mukabil sarf edilen enerji alınandan fazlaysa zayıflık ortaya çıkar.

Kısaca, enerji alımı yani beslenmedeki dengesizlikler sonunda vücutta normalden fazla yağ depolanarak, fazla kilo problemi oluşur. Kilo alınması sırasında yağ hücrelerinin hacminde (kütlesinde) bir artış meydana gelir. Zayıflama sırasında da ar tan yağ hücresi ağırlığı azalır.

Daha önce de belirtildiği gibi yağ hücrelerinin sayısında azalma her zaman meydana gelmez. Bundan dolayı, yağ hücrelerinin sayısal olarak artması istenmeyen bir durumdur. Buna rağmen yaşamın belirli dönemlerinde dikkat edilmez ve dengesiz beslenilir ise yağ hücrelerinin hem hacminde hem de sayısında artmalar olur. Yağ hücrelerinin hacminde yani kütlesindeki artmanın aksine, hücre sayısının azaltılması son derece zordur.

Aşağıda belirtilen durumlarda alınan fazla kilo yağ hücrelerinin sayısında belirgin artışlara yol açar;

  • 12 ile 18. haftalar arasındaki sürede,
  • 12 ile 16. yaşlar arasında,
  • Yetişkinlik döneminde,
  • ideal kilosundan yüzde 60 fazlası olanlarda,
  • Kadınlarda -> hamilelik döneminde.

Yukarıda belirtilen dönemlerde normalden fazla kilo alınması sonucun da yağ hücrelerinin sayısında artışlar olur. Özellikle bu dönemlerde önlem alarak fazla kilolardan kaçınılması çok önemlidir. Baştan alınan tedbirler sonucunda, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkacak şişmanlık sorunundan kaçınmak mümkün olabilir.

sisman-zayiflamaBebeklere Zorla Yedirmek Son derece Zararlı !

Özellikle bazı ailelerde bebeklere zorla yemek yedirmek, tabakla çocukların arkasından gezerek onları beslemeye çalışmak son derece zararlıdır. Bu tip davranışlar sonucunda çocukta, tüm hayatını derinden etkileyen yeme bozuklukları ortaya çıkabilir.

Ergenlik çağında rastlanılan kilolu çocukların muayeneleri esnasında dikkatli ve titiz bir sorgulama sonunda, çoğunlukla 1-1.5 yaşlar arasında aşırı yedirme çabalarının olduğu ortaya çıkıyor. Annelerin yahut çocuğun beslenmesiyle ilgilenen kişilerin mutlak bir şekilde beslenme konusunda bilgilendirilmeleri şarttır.

Hamile Kadınlara Fazlaca Korumacı tutum sergilemeyin !

Diğer önemli bir sorun da, hamilelik döneminde ortaya çıkan yeme ile ilgili bozukluk olarak karşımıza çıkıyor. Hamilelik döneminde bebek bekleyen hanımlara karşı takınılan aşırı korumacı tutum ve ‘ne olacak, sıkı bir şekilde beslen çocuk da sağlıklı ve gürbüz olsun’ şeklindeki söylemlerin gerçekle yakından uzaktan bir ilgisi yoktur. Hamile bir kadının alması gereken kilo bellidir.

Ayrıca alınan gıdaların besleyicilik değeri ve anneye olan yararları bir hekime veya beslenme uzmanına danışılarak kolayca öğrenilebilir. Şişmanlık sebebiyle müracaat eden kadın hastaların çok büyük bir kısmında hamilelikte alınan fazla kilo yakınması vardır.Gerçekten de bizim toplumumuzda, bu konuda halkı aydınlatıcı çalışmalara çok büyük bir gereksinim vardır.

zayiflama-nedenleriHamilelik Kilolarından En Önemli olanı Yağ Hücre Sayısı artışıdır

Hamilelik sırasında alınan kiloların en önemli zararlarından birisi, daha önce de değinildiği gibi yağ hücrelerinin sayısındaki artıştır. Zayıflama esnasında yağ hücresinin ağırlığında azalma olur. Yağ hücresi sayısının düşürülmesi son derece zordur.

Bu bakımdan özellikle hamilelikte alınan kiloların verilmesi zor olabilir. 1998 yılında yapılan bir araştırmada bazı ilaçlarla yağ hücrelerinin sayısında azalmaların olabileceğine dair sonuçlar ortaya çıkmasına rağmen bu konuda daha fazla araştırmaya gerek vardır.

avatar