KİLO ve EKLEM KİREÇLENMESİ !

Kireçlenmenin bir çok sebebi vardır. Kireçlenmeden sorumlu olduğu düşünülen sebeplerin başında kalıtımsal faktörler,eklemin aşırı kullanımı, eklemde oluşan hasarlar ve şişmanlık yani kilo gelir.

1. Eklem Çıkığı Kalıtımsal Faktörler ;

Eklemin yerinde olmayışı yani doğuştan çıkıklarda ve eklem kıkırdağında doğumsal yapı bozukluğu olduğu durumlarda, osteoartrit (kireçlenme) gelişmesi bu bozukluğu olmayanlara göre çok daha yüksektir. Yapılan araştırmalar doğuştan eklem çıkığına sahip kişilerde kireçlenme riskinin yüksek olduğunu gösteriyor.

kilo-eklem-kireclenme2. Eklemin Aşırı Kullanımı veya Eklem Zedelenmesi ;

Toplumda yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak, eklemlerde yıpranma ve zedelenme riski yüksek düzeylere ulaşıyor.

Ayrıca atletlerde bazı eklemlerde daha kolay kireçlenme oluştuğunu biliyoruz. Son yıllarda artan hafta sonu atletizm çalışmaları, (hafta sonu atletleri) daha önce eklemlerinde bozukluğu olanlarda ciddi eklem kireçlenmelerinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu söylenilenlerden sporun zararlı olduğu gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır.

3. Spor Bilinçli Yapılmalı !

Bazı hareketlerin sürekli yapılması sonucu eklem kıkırdağında daha erken yıpranmalara neden olabilir. Bazı sporlarda ise darbelerin fazla olması sonucu eklem kıkırdağında bozulmalar ortaya çıkabilir.

Bu tür spor yapanlar alacakları önlemler ve uygun antrenmanlarla bu sorunların üstesinden gelebilirler. Sporun bilinçli olarak yapılması gerektiğini vurguluyoruz. Bilinçsiz yapılan her şey gibi spor da bilinçsiz yapıldığında ciddi zararlara yol açabilir.

4. Sekonder ve Artrit !

Kazalar veya spor kazalarında özellikle eklem yüzeyinin bozulduğu durumlarda uygun tedaviler yapılmadığında, sekonder (bu hasarlara bağlı olarak) artrit (kireçlenme) gelişebilir.

zayiflama-eklem5. Şişmanlık - Kilo  (Obesite)

Fazla kilo, özellikle yük taşıyan eklemlerimize daha fazla yük binmesine yol açar.

Bu aşırı yüklenmeye bağlı olarak da eklem kıkırdağındaki yıpran ma ve yırtılma süreci hızlanır. Özellikle kalça, diz, ayak bileği ve omurgada erken yaşlarda ciddi kireçlenmeler oluşur. Ayrıca yağ hücrelerinin ürettiği bazı maddeler eklemlerde yıpranma ve yırtılmalarda artmaya yol açar.

Bundan dolayı sadece yük taşıyan eklemlerde değil, yük taşımayan eklemlerde de erken yaşlarda kireçlenmeler oluşur. Şişman kilolu kişilerde ortaya çıkan eklem kireçlenmeleri giderek kişinin aktivitelerinde kısıtlanmaya yol açar. Bu durum obeziteye kadar gider.

6. Hareketsizlik ve Aşırı Kalori Sorunu !

Hareketsiz kalan kişilerin aldıkları kalorileri yakmalarında da bu yüzden ciddi sıkıntılar ortaya çıkar.

Hepiniz tanık olmuşsunuzdur, çok az yediği halde kilolarının hızla arttığını söyleyen şişman kişilerin çok az hareket ettiklerini görüyoruz. Bu gibi durumlarda beslenmenin mutlaka yeni bir planlanma ile düzenlenmesi şarttır. Elimden bir şey gelmez diyerek teslim olmanın hiçbir mantığı yoktur.

Kişiye özel spor aktiviteleri ile kaybedilen hareket kapasitesi hastaya zarar vermeden arttırılabilir. Bunun için konunun uzmanı spor hekimi, fizik tedavi uzmanı ve kardiyolok’un birlikte karar vermesi uygun olur.

sismanlik-eklem7. Şişmanların Daha çok Yürümesi Gereklidir !

Özellikle eğitim çalışmaları ile şişman kilolu kişilere ve onların ailelerine bıkmadan bilgi aktarmalı ve hareketin yararlarını anlatmalıyız.

Genellikle fazla çaba harcamadan dış yardım ve bazı ilaçlardan fayda uman kolaycılığa düşmenin sonucunda hastalığın daha da ilerleyeceği, hem hastaya hem de yakınlarına anlatılmalıdır. Yapılan araştırmalar şişman kilolu kişilerin normal kilolu kişilere göre yaklaşık % 50 daha az yürüdüklerini gösteriyor.

8. Ergenlik Döneminde Asla Baskı Uyuglanmamalı !

Özellikle buluğ çağından başlamak üzere, hareketli bir yaşamın sağlıklı bir gelecek için vazgeçilmez bir ön koşul olduğu anlatılmalı ve bu doğrultuda tüm önlemler alınmalıdır.

Yeni gelişmekte olan gençlere aileleri tarafından yapılan ve içinde baskı unsurlarını barındıran davranış ve dayatmaların ters sonuçlara yol açtığı mutlaka bildirilmeli ve bu davranışlarından hızla uzaklaşmaları tavsiye edilmelidir.

Bu tür davranışların reaksiyon olarak tam tersi sonuçlara yol açtığı pratik yaşamımızda sık olarak görüyoruz.

avatar