Sol ve Sağ Beyin Farkları Nelerdir ?

Sol beyinin, sağ beyinden daha önemli görevler üstlendiğini bir çok uzman tarafından dile getirilmekte ve sol beyin daha baskın göründüğü söylenmekte. Konuşma merkezi ve duygu durum merkezi solda olduğu belirtilirken sağ beyin de mühendislik yeteneklerini ön planda görünüyor.

İnsanların sağ beyin özellikle boyut ve hacim değerlendirmelerinde ön plana çıkar, datayı şekil ve hayal gücü ile işleme de sağ beyin önemli görevi vardır. Yani estetik zeka için sağ beyine ihtiyaç olduğu söylenir. Mimar ve mühendislik işleri için sağ beynimize çok ihtiyaç vardır.

Sayısal için Sol Beyin !

Lakin matematik işlemleri için de sol beyine ihtiyaç duyulur. Dünya çapında meşhur olmuş mimar ve mühendislerin sağ beyinlerinin çok gelişmi olduklarını söylemek mümkün. Müzikle uğraşan, müzik icra eden ya da estruman çalan müzisyenlerde de sağ beyin daha iyi gelişmiştir. Yani şairlerde ve ressamlarda da sağ beyin özellikleri baskın durumdadır.

Korpus Kallozum

Kafamızda her iki yarım küresini birbirine bağlayan korpus kallozum denen ve sinir liflerinin yaptığı köprüsel bir yapı vardır. Beynimizdeki bu sinir ağları vasıtasıyla her iki yarım küre birbiri ile bağlantı içindedir ve sürekli bilgi alış verişi yapmaktadır.

Korpus kallosum ne kadar iyi gelişmiş ise insanın bir bütün olarak beyinsel yeteneklerini sergilemesi ve beynini bir bütün olarak global maksimum kullanması o kadar artar ve üst düzeye çıkartır. Eğer korpus kallosum iyi gelişmemişse o zaman sağ ve sol beyinden hangisi baskın ise kişi o özellikleri ön plana çıkararak yaşamına devam eder.

Liderler ve Beyinleri !

Toplumda lider kişilerin, beynini global olarak iyi kullanmayı beceren kişiler olduğunu söylemek mümkün. Bunlarda korpus kallosum iyi gelişmiş durumdadır. Bu kişilerin hangi ellerini iyi kullanıyor olması pekte önem arzetmez. Çünkü bunlar her iki hemisferlerini, her durumda çok iyi kullanabilirler. Beyin korteksinden hareketlerimizle alakalı motor lifler üst boyun bölgesinde çapraz yaptığı için, sağ beyin vücudun sol tarafını, saldaki beynimiz ise vücudun sağ tarafını idare etmektedir.

Solakların Sağ Eli Baskın !

Bu nedenle beyninin sağ tarafında ki damarları tıkananların sol taraflarında felç olur ya da tersi olur. Bu nedenden dolayı günlük hayatında sol elini kullanan ve solak olanların sağ beyinleri baskındır.

  • Yine kişi sağ elini kullanıyorsa o zaman da sol hemisfer baskın durumdadır.
  • Bu nedenle şunu diyebiliriz ki, solak olanlarda sağ hemisfer baskın durumda olacağı için, bunlarda mimarlık yeteneği ve müzisyenlik kabiliyetleri iyi gelişmiştir.
  • Matematik ile beynin iki tarafıda ilgilenmektedir.
  • Lakin sağ hemisfer daha çok matematiğin geometri, sol hemisfer ise cebirsel bölümü ile ilgi kurar. Buradan şu netice çıkıyor ki, solak olan bir çocuğun, mimarlığa ya da güzel sanatlara yönlendirilmesi doğru olur.
  • Bu çocuğun fen ya da konuşma becerisi gerektiren avukatlık veya pazarlama gibi bir meslekle uğraşması hata gibi görülebilir.
  • Çünkü sol hemisfer konuşma becerilerinde rolü büyüktür.

Solaklar İyi Avukat Olabilir

Dolayısıyla solak olanlardan iyi avukat ya da pazarlamacı çıkmayabilir. Fakat solak bir kişi hukuk mesleğini seçmisse bu kişinin avukatlığı değil estetik muhakeme yeteneğini yönelten sağ hemisferden dolayı hakimliği tercih etmesi doğru olur. Bu noktada sağ elini kullananların avukatlık mesleğini seçmeleri, sol elini kullananların ise hakimliği seçmeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

avatar