Tantra öğretisinin bize faydası ne?

Özellikle orgazm olamayan kadınlar ve erken boşalma sorunu yaşayan erkekler bu felsefe ve teknikler öğrenildiğinde orgazm olamama ve erken boşalma sorunları kesinlikle çözülmektedir.

Ben kadınlardaki orgazm olamama, vajinizm, cinsel istem azlığı gibi işlevsel cinsel bozuklukları 1960'lardan beri başarı ile uygulanan Masters ve Johnson tedavi yöntemleri ile yapıyorum. Ancak son yıllarda Avrupa ve Amerika'daki pek çok seksologun önerdiği gibi, Tantra'nın bu cinsel sorunların çözümünde de önemli bir yöntem olabileceği kanısındayım.

Bu konuda öğrenebileceğimiz pratik bilgileri kavrayıp değerlendirebilmemiz için bu öğretinin felsefesinin derinliklerine dalmak ve Tantracının kendi doğallığı içinde dünyaya ve cinselliğe bakışının temelleri üzerinde durup onu anlamağa çalışmalıyız. Bu kendine öz bilgi ve kavramlara ulaşmadan bu öğretiyi anlayabilmek pek kolay değildir.

Bilgi çağı dediğimiz çağımızda bile insan "bilgi"yi kendi gelişmişlik düzeyine göre algılar.

Tarihin derinliklerinden aktarılan bilgilerde, bu öğretinin bakış açısında kadın ve erkek birbirini tanrıça ve tanrı gibi görerek birbirlerine adeta huşu içinde yaklaşırlar. Bunların görüşüne göre tanrı Şiva'nın erkeksi ve Tanrıça Şakti'nin kozmik enerjilerinin bir araya gelmesi bütünleşmeyi sağlıyordu. Buna göre cinsel birleşme bu iki yarım kozmik gücün bütünleşmesi ve bu şekilde yaratıcı olabilmelerine imkan veren kutsal bir edimdi.

Cinsel birleşme adeta bir tapınma olarak görülüyordu. Bu öğretiye göre cinsel sevişme ve birleşme evrensel birliğe, varoluşa insanın gösterebileceği saygıydı. Bu eylem insanı bölünmüşlükten bütünlüğe, mutluluğa ulaştıracaktı.

Cinsel birleşmede ikilik birliğe, yokluk varlığa dönüşüyordu. Bu şekilde zıtların, yani kadın ve erkeğin uyumlu bir biçimde bütünleşmesiyle bölünmüşlük bitiyordu. Yetkinleşmenin yolu Nirvana'yı gerçekleştirmenin yolu, istekleri doyurmaktan geçiyordu ve en önemlisi cinsel doyumdu. Bu, basit, kaba anlamda bir hazcılık değildir. Burada önemli olan, duyguların dorukta yaşanmasıdır.

Tantra zor bir seks öğretisidir..

Tantra'nın kolay bir öğreti olduğunu sanmak yanlış olur. İnsanın önce kendini bütün saplantılardan, cinsel tabulardan, yanılgılardan kurtarması gerekir. Bu ancak çok istekli, sabırlı ve ısrarlı çalışmayla sağlanabilir. İnsanın kendini algılamaya açması, iç potansiyelini sonuna kadar açığa çıkarıp kullanması gerekir.

Bu öğretiyi, sadece birtakım teknikleri öğrenip bazı hazır formülleri uygulayarak, doruk noktalara ulaşılacağını sanmak da yanlış olur. Hem bedensel hem ruhsal cinsel yeteneklerin geliştirilmesi, ve açığa çıkarılması bilgeliği, cinsel aydınlanmayı gerektirir.

Tantra'da önerileri anlamasanız da uygulamalısınız, bunların nedenini zihniniz anlamadan bedeniniz anlayacaktır.

İnsan kadın olsun erkek olsun, doğayla, en önemlisi kendi doğasıyla uyum içinde olması için iççelişkilerden kurtulmalıdır. Bu noktaya ulaşmada, cinsel doyumsuzluk giderilmedikçe, tam bir cinsel doygunluk gerçekleşmedikçe, beklenen düzeye gelinemiyor. Tantracı, bütün olumsuz düşüncelerin, kızgınlıkların, hırçınlıkların, kıskançlıkların, nefretin, insanın kendine veya başkalarına zarar veren davranışların ardında gizlenen nedenin cinsel açlık olduğunun bilincindedir.

Cinsel Zevkin Doruklara Ulaşması

Cinsel açlığın gerçek anlamda giderilebilmesi ancak cinselliğin doruklarda yaşanabildiği zaman olabiliyor. Bu öğretiyi uygulayanlar yaşamı, cinselliği hem ruhuyla hem de bedeniyle doruklarda yaşamayı hedefler.Bu aydınlanma öğretisini uygulayanlar haz almayı ve haz vermeyi karşılıksız olarak bir şey beklemeden yaşamaya çalışır.

uuzun süre cinsel hazdan yoksun kalan kimsenin, fırsat oluştuğunda haz alamaz duruma düşeceğini, sonunda köreleceğini bilir. Aynı beynimiz gibi, kullanmadıkça kapasitesinin düşmesi söz konusudur. Bu yetkinliği yakalayabilmek için 5000 yıldır yapılan birtakım törenler, ritüeller, adeta ayin türü gurunun yönettiği oturumlar, değişik bedensel dokunma ve masaj teknikleri kullanılır.

Bu oturumlarda kişinin doğallığı doğrultusunda cinsel dürtüleri çizgisinde her şeyi yapmasını tabular ve geleneksel toplumsal yasaklar engellemez. O bunları cinselliğinin üstündeki baskılardan, kendi tutsaklığından, çevrenin kendini tutsak eden bağlarından kurtulmak için, Nirvana'ya ulaşmak için yapar. Bunun o zamanki Hindistan'daki kast sistemini aşmayı hedeflediğini de tarihsel açıdan göz ardı edemeyiz.

Sevişmek Kutsallarıdır..

Sevişmek, bu öğretinin yolundan gidenler için kutsal ve farklı bir bilinç durumuna geçmenin yoludur. Burada çok önemli olan bir nokta, Tantracı için cinselliği, bedensel doyumu yaşamanın çok daha önünde ve belki de üstünde ruhsal ve dinsel bir boyutu olarak tutan bir aşkınlık, adeta ermişliktir.

Tantra mutluluğa geçişi sağlayan bir köprüdür. Yaşamın gizemi cinselliğin içindedir.

Tantra insanın maddesel dış dünya ile bağlantısını koparması ve onun ruhsal iç güçlerine geri döndürülmesi temeline dayanır. Bu öğretide cinsel birleşmeyi de içeren, birçok değişik deneylerle ruhun aydınlanmasını sağlayan ve kişiyi ruhsal bir mutluluğa götüren yoldur. Bu pratikle aynı zamanda kendinden geçmeyi, yani ekstasiyi sağlayan adeta bir tapınma biçimidir.

21. yüzyılın ifade biçimi ve özelliği evrenselliği algılamaktır, hukukta, teknikte, insan haklarında, cinsellikte de bu olgu, yani evrensel değerler daha fazla ortaya çıkmakta, aynı moda ve sinemada olduğu gibi.

Bu aydınlanma öğretisi yaşamı doğrular. Yaşamı tüm derinliği ve doğallığı ile yaşamayı öngörür.Dr. Akif Poroy'un çok özel yazılarından Tantra ! 

Canlı Tantra eğitimi izleyin.

avatar