TAO SEKS ÖĞRETİSİ !

Cinsellikle ilgili uzakdoğu kültürlerinin geliştirdiği öğretilerden en önemlilerinden biri şüphesiz Tao öğretisidir.

Tao'yu anlamak, Tantra'yı anlamak ve yaşamak veya diğer bir deyimle yaşabilmek bizim gibi toplumlar için çok zordur. Bu öğretileri çok az bile anlayabilirseniz, oradaki cinsel bilgeliğin sizin cinsel yaşamınıza kesinlikle olumlu etkisi olacaktır.

Hemen her türlü yıkıcılığın ya da kendisini yitirmenin, her türlü nefretin, kederin, hırsın, sahip olma tutkusunun ardından sevgi ve seks açlığı fışkırır.

Taocu felsefenin temel ilkesi, enerji ve devinim her tür yaşamın kaynağıdır, sözleriyle özetlenebilir. Biz doğanın sınırsız gücüyle uyum sağlamadıkça bu güçlere yenilmekten daha fazla bir şey elimizden gelmez. Bu güçlere karşı direnebileceğimizi ummamalıyız. Tao öğretisinin özü budur, diyebiliriz.

Tao Sevişme Felsefesidir

  • Tao doğanın sınırsız gücüdür.
  • Taocu felsefe insana nasıl dayanıklı ve sabırlı olacağını öğretir.
  • Uygulama kendini gevşetip doğaya uyum sağlama ve doğanın sınırsız gücünün bir parçası olma yolunda bir eğitimdir.
  • Taocu sevişme bilimi doğal güçlerin savurganca harcanmayarak saklanması, koşullara kolayca uyum sağlayabilme yumuşaklığı ilkelerinden gelişmiştir.

Taocu sevişme yönteminde öğretinin özü boşalmanın denetim altında tutulabilmesidir.

Her erkek boşalmayı seviştiği kadının tam anlamıyla doyum sağlayana kadar geciktirme yeteneğini geliştirmelidir. Her erkek kaç günde bir boşalmasının kendi doğasına uygun olduğunu kendisi bulmalıdır ama ne olursa olsun bu oran on sevişmede iki ya da üç kez boşalmayı aşmamalıdır.

Taocu sevişme konusunda üç temel kavram vardır;

1) Birinci kavram, bir kimsenin yaşama ve sağlık durumuna göre ayarlayacağı iki boşalma arasındaki en uygun aralığı bulmayı öğrenmesidir.

2) İkinci kavram, Batı'nın seks düşüncesinde bir devrimi gerektiriyor. Eski Çinlilere göre boşalma, özellikle denetimsiz boşalma, zevkin en son aşaması, doruk noktası değildir. Bir kimse bir kez bunu öğrenince cinsellikten, boşalma dışında çok daha üstün, çok daha güçlü daha çok kıvanç veren zevkler keşfedebilecektir.

3) Üçüncü kavram, bir başka açıdan da çok önemli olan kadının doyuma ulaştırılmasının gerekliliğidir.

İşte bu üç kavram eski Çin sevişme anlayışının gerçek temellerini oluşturur.

Taocu düşünceye göre, bir erkekteki bütün bozukluklar sevişme konusundaki sorunlara, yanlışlara bağlanabilir. Suyun ateşten daha güçlü olması gibi kadınlar da hem cinsellik, hem yapı bakımından erkeklerden daha güçlüdür. Bu noktaya tıbbi seksoloji açısından ben de bütün konferanslarımda değinmeye çalışıyorum.

taocu-bosalma-seks

Boşalmak için Acele Etmeyin !

Boşalmanın denetim altına alınmasını öğrenme çabasında olan kimse kendini sabırsızlığa kaptırmamalıdır.

Bir kimsenin sevişmede en yüksek derecede haz elde edebilmesi için yatak arkadaşını sevmesi gerekliliği tartışma götürmez. Ancak boşalmanın denetimini öğrenmekte olduğunuz ve uygulamaya daha yeni başladığınız sıralarda kendinizi fazla kaptırmamaya çalışmalısınız. Böylelikle daha sakin kalabilmeniz kolaylaşır. Sevişmenin gerçek kıvancı iki beden ve iki ruhun şiirsel bir biçimde birbirleriyle birleşmesi, bütünleşmesidir.

Taocu Seksi Nedir

Sevişme karşılıklı bir sevgi ve haz aktarması ve bütünleşmesi olacak yerde pek çok erkek için mastürbasyondan hiçbir farkı olmayan, sanki kadın yokmuş gibi davranan oldukça mekanik bir davranıştır.

Hele bizim ülkemiz gibi yaygın bir genel ev kültürü ve özellikle kırsal kesimde yaygın bir şekilde yaşanan zoofili, yani hayvanlarla cinsel ilişki, felsefi yanı olan öğretilere yönelmekte bize zorluk çıkarmaktadır.

Tao Öğretisini Anlamadan Tekniklerine Girilmez

Bu öğreti aynı zamanda kasları sıkma tekniği, nefes tekniği gibi birçok teknikler öğretmektedir. Aynı zamanda birtakım giriş teknikleri denen kamışın dölyoluna nasıl sokulması gerektiğini öğreten teknikler geliştirilmiştir. Bu teknikleri burada sıralamıyorum. Çünkü Tao öğretisinin felsefesini anlamadan, derinliklerine inmeden, bu teknikleri de anlamak olağan değildir.

Bu yöntemler sadece erkek için değildir. Aynı zamanda kadının aktif olduğu yöntemler vardır.

Taoculuk, sevişme yeteneğinin, hem yatak arkadaşını tam olarak doyuracak, hem de sevişmenin olabildiğince tadını çıkaracak düzeye ulaşana dek geliştirilmesini istiyor. Doyum dendiği zaman Taoculann anladığı şey yalnızca o anda duyulan zevk değildir. Daha çok fizikötesi bir anlamda karşılıklı olarak bir dinginlik, bir gönül rahatlığının gerçekleştirilmesidir.

Tao için Doğru Partner Bulunmalı

Taocu metinler doğru eşi bulmanın önemi üstünde durmuşlardır. Sevişmede de tıpkı dansta ve sporlarda olduğu gibi yardımcı olmayan bir eşle başarılı bir sonuca ulaşılamaz. Kuşkusuz bu sözler, hatta ideal bir eşle bile her defasında tam bir uyuma ulaşabileceğiniz ya da ulaşmamız gerektiği anlamında alınmamalıdır. Önemli olan toplam sonuçtur.

  • Aşağı yukarı 3000 yıldan beri bu görüşleri ileri sürülmektedir.
  • Bu doğru eşi bulabilme nedeniyle giderek dünyada evlilik öncesi cinsel ilişkiye hoşgörü ile bakılmaya başlanmıştır.
  • Taocu genellikle bedenle ruhun birbirinden ayrılmaz bir bütünlük, bir uyum içinde olduğuna inanır.
  • Coşkuyla sevişen bir çift her bakımdan birbirlerine huzur verir, uyum sağlarlar.

İlk kez seviştikleri zaman birbirlerini fazla çekici bulmamış bile olsalar zamanla sevgileri daha da artmış, süreklilik kazanmış olur. Oysa Batı'da geçerli olan düşünce kadınla erkeğin sevişmeden önce birbirlerine romantik bir biçimde aşık olmaları gerektiğidir.

Tantra ve Tao öğretisi, binlerce yıldır yaşayan, insanlara doğallık içinde cinsel doyumu ve mutluluğu sağlayan yöntemlerdir. Batı'ya ancak 19. yüzyılda ulaşmıştır, tanıtılabilmesi ancak 1980'li yıllardan sonra olmuştur. Bu konularda konferanslarım ve seminerlerim sürmektedir.

avatar