TIBBİ SÖZLÜK

Abse : Bakteri, virüs ve mantarların oluşturduğu iltihabın toplanıp, şişlik oluşturması

Akut : Hızlı gelişen, çabuk oluşan.

Anestezi (genehtokal) : Uyutma, uyuşturma, hissi azaltma.

Antijen-Antikor : Vücuda dışardan giren maddeye ya da vü­cudun kendi bir parçasına karşı oluşan tepkiler.

Alerji : Bir maddeye karşı hassasiyet.

Anjiografi : Bacaktaki damarlardan renklendirici madde verilerek, kalp damarlarının görüntülebilinir hale getirilmesi.

Atrezi : Vücutta olması gereken bîr organın olmaması duru­mu.

Apgar: Doğumdan hemen sonra ilk 5-10 dakika içinde bazı kriterlere (renk, hareket, cilt gibi) göre bebeğin durumunun değerlendirilmesi.

Atopi : Allerjiye meyilli.

Aura : Başlangıç belirtileri.

Bakteri : Pis bişey.

Bronşiolit : Virüslerin neden olduğu Akciğer içindeki küçük hava yollarının iltihabı.

Bronşit : Akciğer içinde solunum yollarının iltihabı.

Diabet : Şeker hastalığı.

Diabetes İnsipidus : Şekersiz şeker hastalığı.

Enfeksiyon : Bakterilerin, virüslerin neden olduğu hastalık durumu.

Endoskopi : Işıklı - kameralı aletle muayene.

EKG : Kalp hakkında elektrodlarla bilgi sahibi olunması, kalp elektrik akımının saptanması.

EEG(Elektroensefalografi) : Beyin dalgalarının elektrodlarla kaydedilmesi.

EMG : Kas bozukluklarında kastan çıkan akımları ölçerek de­ğerlendiren metod.

Elektroşok : Özellikle kalbin durması durumunda elektrik ve­rilmesi.

Epiplottis : Ses telleri bölgesindeki epilot organının iltihabı.

Fibroz : Dokunun normalden fazla sertleşmesi.

Fistül : Yarık, blrşeyın dışarı aktığı yol.

Gastroskopı : Mide ve oniki parmak barsağının ışıklı aletle incelenmesi.

Genetik danışma : Doğuştan olabilecek hastalıkları araştır­ma.

Gluten : Buğdayda bulunan bir çeşit protein.

Hormon: Vücuttaki birçok organın salgıladığı, hayatın deva­mı için gereken maddeler.

Hipoglisemi : Kan şekerinin düşmesi.

Hoemophylus influenza : Grip ve diğer hastalıklara neden olan bir virüs.

Helicobakter pilori : Midede bulunan ve ülsere neden olan bakteridir.

Hirschsprung : Sarsaklarının bir bölümünde sinirlerin yoklu ğu ile oluşan hastalık.

Hemofili : Kanamaya eğilimin fazla olması.

Habis : Kötü huylu tümörü belirtmek için kullanılır.

İdipatik : Kendiliğinden oluşan, sebebi bilinmeyen.

İnsülin : Vücutta şeker kontrolünü sağlayan madde.

İnhalasyon: Solunumla alma.

İnvaginasyon : Barsağın birbiri İçine girmesi.

Jinekoloji : Kadın hastalıkları.

Kronik : Uzun süren ve dayanıklı.

avatar