TIBBİ SÖZLÜK

Abse : Bakteri, virüs ve mantarların oluşturduğu iltihabın toplanıp, şişlik oluşturması

Akut : Hızlı gelişen, çabuk oluşan.

Anestezi (genehtokal) : Uyutma, uyuşturma, hissi azaltma.

Antijen-Antikor : Vücuda dışardan giren maddeye ya da vü­cudun kendi bir parçasına karşı oluşan tepkiler.

Alerji : Bir maddeye karşı hassasiyet.

Anjiografi : Bacaktaki damarlardan renklendirici madde verilerek, kalp damarlarının görüntülebilinir hale getirilmesi.

Atrezi : Vücutta olması gereken bîr organın olmaması duru­mu.

Apgar: Doğumdan hemen sonra ilk 5-10 dakika içinde bazı kriterlere (renk, hareket, cilt gibi) göre bebeğin durumunun değerlendirilmesi.

Atopi : Allerjiye meyilli.

Aura : Başlangıç belirtileri.

Bakteri : Pis bişey.

Bronşiolit : Virüslerin neden olduğu Akciğer içindeki küçük hava yollarının iltihabı.

Bronşit : Akciğer içinde solunum yollarının iltihabı.

Diabet : Şeker hastalığı.

Diabetes İnsipidus : Şekersiz şeker hastalığı.

Enfeksiyon : Bakterilerin, virüslerin neden olduğu hastalık durumu.

Endoskopi : Işıklı – kameralı aletle muayene.

EKG : Kalp hakkında elektrodlarla bilgi sahibi olunması, kalp elektrik akımının saptanması.

EEG(Elektroensefalografi) : Beyin dalgalarının elektrodlarla kaydedilmesi.

EMG : Kas bozukluklarında kastan çıkan akımları ölçerek de­ğerlendiren metod.

Elektroşok : Özellikle kalbin durması durumunda elektrik ve­rilmesi.

Epiplottis : Ses telleri bölgesindeki epilot organının iltihabı.

Fibroz : Dokunun normalden fazla sertleşmesi.

Fistül : Yarık, blrşeyın dışarı aktığı yol.

Gastroskopı : Mide ve oniki parmak barsağının ışıklı aletle incelenmesi.

Genetik danışma : Doğuştan olabilecek hastalıkları araştır­ma.

Gluten : Buğdayda bulunan bir çeşit protein.

Hormon: Vücuttaki birçok organın salgıladığı, hayatın deva­mı için gereken maddeler.

Hipoglisemi : Kan şekerinin düşmesi.

Hoemophylus influenza : Grip ve diğer hastalıklara neden olan bir virüs.

Helicobakter pilori : Midede bulunan ve ülsere neden olan bakteridir.

Hirschsprung : Sarsaklarının bir bölümünde sinirlerin yoklu ğu ile oluşan hastalık.

Hemofili : Kanamaya eğilimin fazla olması.

Habis : Kötü huylu tümörü belirtmek için kullanılır.

İdipatik : Kendiliğinden oluşan, sebebi bilinmeyen.

İnsülin : Vücutta şeker kontrolünü sağlayan madde.

İnhalasyon: Solunumla alma.

İnvaginasyon : Barsağın birbiri İçine girmesi.

Jinekoloji : Kadın hastalıkları.

Kronik : Uzun süren ve dayanıklı.

 
PAYLAŞ
Sağlık
Sağlık ve Hastalık bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.

avatar
wpDiscuz