Ülser Tedavileri ve Belirtileri Bilgileri

Ülser sindirim sisteminin herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen yaralardır.En fazla oniki parmak bağırsağında ve daha nadiren midede görülür.

Helicobakter pilori, stres, ağrı kesiciler gibi bazı ilaçlar ülsere sebep olabilir.Evet ülser bir yaradır ve unutmayınızki sindirim sistemi alanlarının herhangi bir yerinde çıkan yara zamanla iyileşmektedir.

12 Parmak Bağırsağında Görülür

Ülser daha çok oniki parmak bağırsağında görülür çünkü sindirim sistemi sorunudur, midede görülen ülserlerde, midenin sürekli hareket halinde olduğu için yaranın iyileşmesi zamana bağlı olarak geç olmaktadır.

Ülser Belirtileri Neler

Açken ve tokken ağrı, iştah kaybı ve kusma görülür.Ülser günümüzde sıkça görülen hastalıklardan bir tanesi olmakla beraber mide asitlerinin kontrol edilmediği durumlarda ağrı bazen kusma ve çoğu durumda iştah kaybı gibi belirtileri vardır.

Ülser Tedavisi Nedir

Öncelikle ülsere yol açan sebebi ortadan kaldırmak gerekir. Ülser nedeni Helicobakter pilori ise, ikili antibiyotik tedavisi ve mide asidini bağlayıcı ilaçlar verilir. Tekrarlayan ve hayati tehlikesi olan ülserlerde cerrahi tedavi önerilir.

Tedavi edilmeyen ve uzun süren ülserler, kanamalara, delinmelere ve darlıklara sebep olabilir.

Sağlık
Sağlık ve Hastalık bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.
avatar