Suni Solunum !

Yapay Suni Solunum Yapılış Yöntemleri, İlk yardımda yapılması gerekil tedavileri bilmek, acil durumlarda zaman yi­tirmeden uygulanmasını sağlar. Bazen böyle anlar­da saniyelerin bile önemi vardır !

Yaralının bilinci kapalıysa, size cevap vermiyor ve kendin­de değilse, soluk almıyorsa, yaralarıyla ilgilenmeden önce beynin oksijensizlikten zarar görmemesi için akciğerlere su­ni teneffüs ile hava göndermek yaşamsal önem taşır. Yaralı­nın çenesinin ileri çıkması için gıdığı hafifçe yükseltilir, ağız tam olarak açılıp burun delikleri sıkılarak kapatılır.

Derin bir soluk alınıp dudaklar yaralının ağzına yapıştırılır ve üflenir. Bu arada yaralının göğsünün yükselip yükselmediği kontrol edilir. Göğüs yükselmiyorsa, solunum yolunu tıkayan bir şey olabilir. Bu tıkanma bertaraf edilmeye çalışılır ve daha sonra gerekiyorsa yapay solunum sürdürülür.

Solunum ve Göğüs kafesi

Yardımcı, hastanın soluk alıp almadığını kontrol etmek için yüzü yaralının ayaklarına bakacak biçimde kulağını yaralının ağzına ve burnuna yaklaştırır. Solunum seslerini duy­mayan kulağına esecek havayı hissetmeye çalışır. Yaralının göğüs kafesinin solunumla aşağı yukarı hareket edip etme­diğine bakar.

Eğer hasta kendi kendine soluyorsa yapay solunum yapıl­mamalıdır !

Yapay solunumdan sonra, yaralının göğsü yükseliyorsa ağız çekilip göğüsün tekrar İnmesi beklenir, yine aynı şekilde hafifçe ve çabuk olarak iki defa üfledikten sonra kalp atışı kontrol edilir.

Kalp atışı yoksa Kalp masajı başlatın !

Eğer yaralının nabzı atmıyorsa; kalp atışı duymuyor­sanız kalbi durmuş demektir. Böyle hallerde kalp masajına başlanmalıdır. Yaralı sırtüstü yatar konuma dikkatlice getiri­lir. Sağ elinizin ayasıyla göğüs kemiğinin alt ucu bulunup bu­nunla boyun arasındaki uzaklığın ortasının hemen altına yak­laşık 2-3 cm kadar derinlemesine bastırılıp bırakılır.

Kalp masajı yarım saniyede bir, toplam beş kez yapıldık­tan sonra yapay solunumla akciğerlere hava verilir. Kalp yeniden çalışmaya başlayana ya da acil yardım ekibi gelene dek 5 kez kalp masajı ardından 1 yapay solunum şeklinde işlem sürdürülür. 2-3 dakika ara ile yaralının solunum ve kalbi kontrol edilir.

Kalp atmaya başlarsa masaja son verilir; yapay solunum ise yaralı kendi kendine soluk alıp vermeye başlayana ya da yardım ekibi gelene kadar sürdürülür.

avatar