Ying ve Yang !

Çin tıbbının felsefesini anlamak, batılılar için her zaman zor olmuştur.Özellikle organlar ve onların temsil ettikleri işlevler zor anlaşılır. Bir organ ismi verildiğinde bizim anladığımız anlamların dışında bir düşünceye işaret edebilir. Örneğin ateş denildiğinde kalbin işlevinden bahsediliyor demektir.

Tao felsefesinde tüm yaşam bir bütün olarak algılanır. İnsan kainatın bir modeli gibidir. Onun görünen ve görünmeyen yanları vardır. İnsanın enerjisindeki bozuklukların hastalıkları ortaya çıkardığını söylemiştik. Yin ve yang da bu enerjinin farklı yönlerini temsil eder. Bu iki güç,iç-dış,karanlık-aydınlık, iyilik-kötülük gibi daha bir çok ikilemeleri temsil eder.

Yin ve yangın uyumlu çalışması bozulunca insanın da içsel dengesi bozulur ve buna bağlı olarak çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Yin ve yang dengesini tekrar normal hale getirerek hastaya şifa vermek akupunkturun en temel düşüncesidir. Bütün bunları iyi bilmeden sadece iğne batırmak tedavide başarılı olamayacağımızı gösterir. Yin ve yang akupunkturda son derece önemlidir ve temeli taoist felsefeye dayanır.

Taoizmin en büyük savunucularından Lao Tzu’nun Yin ve yang için söylediği sözler, bu kavramların ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından çok anlamlıdır.

Tzuya göre insan dünyanın yasalarına bağlıdır, dünya gökyüzüne tabidir, gökyüzü Tao’nun yasalarına bağımlıdır ve Tao da insanın içsel enerjisinin gücüne bağımlıdır.

Yin ve yang böylesine önemli kavramlardır. Bu ikili ilişkinin çok iyi anlaşılması ve bu uyumu bozucu davranışlardan kaçınılması hastalıklardan korunmamızı sağlar. Bir çok insan bu yönde davranış sergilemediğinden dolayı içsel denge bozularak hastalıklar ortaya çıkar.

Çinliler insan vücudu ile iklim arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu iddia ederler. Bu düşünceye göre iklim ve hava şartlarında meydana gelen uzun süreli değişiklikler vücudu olumsuz yönde etkileyerek hastalıkların ortaya çıkmasına veya mevcut hastalıkların daha da ağırlaşmasına sebep olurlar. Örneğin hava şartlarında meydana gelen bazı değişiklikler sonunda insanlarda öfke, sinirlilik, korku, kıskançlık ve üzüntü hallerinin ortaya çıktığı iddia edilir.

İnsanı etkileyen 6 faktör vardır. Rüzgar, soğuk, yaz sıcağı, rutubet, kuruluk ve yüksek ısıya maruz kalma.

Çinlilere göre gıdalarla insan sağlığı arasında da yakın bir ilişki vardır. Gıdaların kimyasal içeriklerinden çok yin ve yang özellikleri hastalıkların ortaya çıkmasında etkilidir. Veya gıdalarla insanların ilişkilerindeki uyum ve düzenliliğin sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğu savunulur. Gıdaların hazırlanış ve pişirilişleri de sağlığın korunması bakımından önemlidir. Soğuk ve sıcak gıdaların alınacakları zaman ve kişinin yapısı arasında sıkı bir bağ vardır.

Sıcak gıdalar gevşeme ve rahatlığa yol açarken, soğuk gıdalar uyarı ve canlılığa yol açarlar. Doğal yollarla yaşamımıza yön vermenin önemini yukarıda bahsettiğimiz ilkeler ışığında daha iyi anlayabiliriz. Gerçekten de modern bilimin araştırmaları, doğal beslenmenin insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu gösteriyor. Bunların binlerce yıl önceden bilinmesi ve uygulanmış olması gerçekten çok göz alıcı ve etkileyici.

Akupunkturun temelinde yatan mantığın, modern bilimin önerdiği yaşam tarzı ile yakın benzerliği bizleri çok etkiliyor.

Gerçekten de araştırmaların sonunda gelinen sonucun, binlerce yıldan beri uygulanan akupunktur ve akupunktur felsefesiyle olan benzerliği, dikkatlerimizi bu bilime çevirmemize sebep oluyor.

Hastalıklara kendimizin davetiye çıkardığımızı bilmeliyiz. İnsan ile doğanın ve bundan da önemlisi insanın kendi içindeki dengesinin sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamalıyım. Akupunktur insanın kendi içindeki doğal dengeyi düzenler. Bu denge bozulup da hastalıklar ortaya çıkmışsa tekrar denge durumunu sağlayıp sağlımıza kavuşmamıza yardım eder.

Dünyanın temelinin kaosa dayandığını biliyoruz.

İnsan da kendi içinde kaoslar yaşayan olağanüstü güzellikte bir canlı. Yaşam dengesini sağlamanın insanlığa büyük yararlar sağladığını düşündüğümüzde, akupunkturun yararı bir kez daha ön plana çıkıyor.

avatar