Zehirlenme Bilgileri İlk yardım !

Genellikle ölüm sebepleri arasında önemli bir yer tutan zehirlenmeler da­ha çok kaza, bazen de İntihar kastiyle ortaya çıkan acil durumlardır.

4 yaşına kadar kaza sonucu zehirlenerek ölen çocukların sayısı hiç de az değildir.Çocuk zehirlenmeleri bilhassa mutfak, banyo gibi bö­lümlerde büyüklerin dikkatsizliği sonucu ilaç, deterjan, kozmetik ürünleri gibi tehlikeli maddelerin çocukların eri­şebileceği yerlerde bırakılmaları sonucu oluşur.

Büyüklerin Zehirlenmesi Fazla İlaç Alımından

Büyüklerin zehirlenmeleri ise, kaza ve intihar dışında ilaçların yanlışlıkla fazla miktarda alınmasıyla da oluşabilir.Zehirlenmelere karşı alınacak tedbirlerin başında, tehlike­yi evvelden bilmek ve bu konuda bilinçli olmak gelir.Zehirli maddeler oturma sahalarında çocukların ulaşama­yacağı yerlere konulmalı veya kilitli dolaplarda tutulmalıdır­lar.

Çocukları İlaçlardan Uzak Tutun !

İlaçların saklandığı ecza dolapları da çocukların erişeme­yeceği uzaklıklarda olmalı, devamlı kullanılan ilaçlar göz önünde bulundurulmamalıdır.Ayrıca ilaçların hiç biri doktor reçetesi dışında gelişigüzel kullanılmamalıdır.

  • Doktorun verdiği ilaçların dozları ve kulla­nılma süreleri hastalara eksiksiz öğretilmeli, gerekirse doğa­bilecek tehlikelerden bahsedilmezdir.
  • İntihar kastı ile kullanılabilecek zehirli maddelerin satışı ve ele geçmesi çok sıkı kontrol altına alınmalıdır.
  • Zehirlenme ile karşı karşıya kalındığında zehirlenmenin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tam teşekküllü bir mer­keze ulaştırılması ve zehirlenme ile ilgili tüm bilgilerin bura­daki uzmanlara aktarılması büyük bir önem taşır.

Her ülkede zehirlenme merkezleri ve bunların danışma hatları mevcut olup, zehirlenme ile karşılaşılmadan evvel bunların telefonu­nun edinilmesi faydalıdır. Buralardan zehirlenme durumun­da telefonla gerekli bilgiler alınabilir.

avatar